Công an Nam Ðịnh nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Minh Châu

Thứ Tư, 23/06/2010 20:22
Trong quá trình phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, Ðảng bộ Công an tỉnh Nam Ðịnh luôn luôn coi trọng công tác xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức.
Chương trình văn nghệ của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định.
Chương trình văn nghệ của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định.

Nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nhất là việc lãnh đạo xây dựng, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc. Cấp ủy các cấp đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng việc ban hành nghị quyết, coi trọng việc tổ chức thực hiện nghị quyết, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là của người đứng đầu cấp ủy và đơn vị.

Ðảng ủy có chương trình kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật. Từng tổ chức cơ sở đảng phát huy tính tiền phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ðược chọn làm điểm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ðảng bộ đã tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, định kỳ tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm Cuộc vận động, đưa việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành công việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, gắn với phong trào học tập, thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và các cuộc vận động lớn của Ðảng, Nhà nước và của ngành.

Ðảng bộ luôn luôn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ nhận xét, đánh giá chất lượng đảng viên, kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với cấp ủy, lãnh đạo. Tăng cường công tác quản lý, huấn luyện đảng viên; làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp quần chúng ưu tú vào Ðảng. Với nhiều biện pháp đồng bộ, được thực hiện hiệu quả, kết quả phân loại hằng năm Ðảng bộ có từ 96 đến 100% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên luôn đạt hơn 90%, Ðảng bộ không có đảng viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Ðảng đối với công tác thanh niên, phụ nữ, cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên chăm lo xây dựng Ðoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Ðảng ủy có kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Ðoàn, Hội các cấp, đồng thời tạo điều kiện cho Ðoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tham gia vào công tác xây dựng Ðảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ và của đơn vị.

Trong công tác xây dựng Ðảng, Ðảng bộ luôn coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng. Với các nội dung cơ bản như: Xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng, việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của đảng viên; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm... Trong quá trình này Ðảng ủy luôn đề cao và gắn trách nhiệm của từng cấp ủy viên trong việc giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo nhiệm vụ được phân công, phụ trách, nhất là của đồng chí đứng đầu cấp ủy. Phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời. Ðảng ủy đã xây dựng, triển khai quy chế phối hợp với Ủy ban kiểm tra  huyện ủy, thành ủy về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Ðảng.

Ðảng bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện chức năng tham mưu cấp ủy chính quyền về công tác an ninh trật tự, với tư tưởng và quan điểm chỉ đạo là coi trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên lĩnh vực bảo đảm an ninh-trật tự trên địa bàn. Ðảng ủy đã chỉ đạo, ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề, tập trung chỉ đạo các chuyên đề, công tác trọng tâm ở các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Nổi bật là các chuyên đề mục tiêu công tác đẩy mạnh cải cách hành chính xây dựng Công an Nam Ðịnh sống trong lòng dân, xây dựng công an cấp huyện vững mạnh toàn diện, tăng cường lực lượng công an về cơ sở, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy trong thời kỳ mới. 

Các chỉ thị, nghị quyết được triển khai đi vào cuộc sống đã tạo ra chuyển biến rõ rệt về tình hình an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nam Ðịnh trong sạch, vững mạnh, gắn bó với nhân dân. Do đó, mặc dù tình hình trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp nhưng hằng năm, phần lớn các chỉ tiêu phòng ngừa, tiến công tội phạm hình sự, ma túy và tội phạm khác đều đạt, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết, bị thương.

Ðảng bộ lãnh đạo hiệu quả nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Nhiệm kỳ qua, Công an Nam Ðịnh có hơn 2.500 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó Phòng An ninh xã hội được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lần thứ hai. Từ năm 2006-2008, đơn vị liên tục đạt Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an, năm 2009 được Chính phủ tặng Cờ "Ðơn vị dẫn đầu phong trào thi đua".

Ban Chấp hành Ðảng bộ Công an tỉnh khoá 12 đã và đang tích cực chuẩn bị cho đại hội đảng bộ khóa 13. Với truyền thống đoàn kết của một Ðảng bộ có bề dày thành tích trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, đại hội Ðảng bộ Công an tỉnh Nam Ðịnh lần thứ 13 sắp diễn ra tập trung đề ra giải pháp xây dựng Ðảng bộ công an tỉnh "trong sạch, vững mạnh toàn diện" lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với sự tin yêu của Ðảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Tin liên quan

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Ở Cà Mau, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tuy mỗi nơi có cách làm khác nhau, nhưng những việc làm tốt, những cách làm cụ thể, thiết thực đã cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái hơn trong thi đua, lao động sản xuất, chung tay vì sự phát triển và đi lên của địa phương.
“Điểm tựa” của buôn làng

“Điểm tựa” của buôn làng

Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. Tận tâm, nhiệt huyết với công việc, ông Srôi luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, kiên trì vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giữ gìn văn hóa truyền thống và sự bình yên cho buôn, làng.
Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Trong ba năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới thông qua việc làm cụ thể, gắn với trách nhiệm từng cá nhân, tập thể theo hướng rèn giũa vào nền nếp đã giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong tỉnh chuyển biến tích cực.