Ðảng bộ huyện Tủa Chùa noi gương Bác Hồ

Ðỗ Quang Khải (Ðiện Biên)

Thứ Năm, 17/01/2008 03:16

Từ đảng bộ huyện đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã lựa chọn đội ngũ báo cáo viên có năng lực báo cáo tại hội nghị cấp huyện, phân công các đồng chí ủy viên thường vụ, huyện ủy viên phụ trách 12 xã, thị trấn, các đồng chí biết tiếng dân tộc thiểu số để triển khai hội nghị học tập ở đảng bộ cấp xã, các chi bộ thôn, bản, đội sản xuất và 146 tổ dân cư.

Ðồng thời với quá trình học tập ba chuyên đề là việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia ý kiến vào các chương trình hành động của Huyện ủy và các đảng bộ cơ sở.

Việc triển khai học tập tại hội nghị cán bộ chủ chốt từ cấp huyện đến các cơ sở đảng trực thuộc, các đoàn thể và trong nhân dân các dân tộc bảo đảm  đúng định hướng với các hình thức học tập phù hợp thực tế cơ sở đạt kết quả tốt.

Ðài Truyền thanh - Truyền hình, Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao, đội Thông tin lưu động huyện, tổ cộng tác viên của huyện với Báo Ðiện Biên Phủ và Ðài PT-TH Ðiện Biên thường xuyên làm tốt việc tuyên truyền các chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh công tác cổ động  tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo nhân dân ở các thôn, bản, đội sản xuất, kịp thời phản ánh giới thiệu điển hình tiên tiến.

Thông qua học tập cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động. Kết thúc đợt học tập, tất cả các đảng viên viết thu hoạch, tự phê bình và xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 100% số tổ chức cơ sở đảng trong huyện đã tổ chức cho quần chúng ở các cơ quan, đơn vị, tổ dân cư góp ý cho tổ chức cơ sở đảng, đảng viên tại nơi cư trú và nơi công tác được tiến hành theo đúng trình tự quy định, bảo đảm nghiêm túc trên tinh thần xây dựng Ðảng.

Huyện ủy và Ban Chỉ đạo cuộc vận động chọn Ðảng bộ thị trấn, chi bộ Phòng Giáo dục - Ðào tạo làm điểm, tổ chức hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp cơ sở. Từ kết quả hội thi điểm, Ban chỉ đạo rút kinh nghiệm chỉ đạo, nhân diện hội thi cấp cơ sở ở các chi, đảng bộ trực thuộc.

Thông qua Hội thi cấp cơ sở lựa chọn thí sinh xuất sắc tham dự Hội thi cấp huyện. Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cấp huyện được tiến hành nghiêm túc, khách quan, trung thực. Về dự hội thi có 51 thí sinh các dân tộc, các lứa tuổi tiêu biểu cho gần 1.400 đảng viên thuộc 41 tổ chức cơ sở đảng tham dự.

Ðánh giá kết quả bước một sau gần một năm thực hiện Cuộc vận động, đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định: Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện nắm vững hơn ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, nội dung cơ bản về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Từ chuyển biến về nhận thức bằng hành động thiết thực, cụ thể để mỗi cán bộ, đảng viên đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, giữ vững phẩm chất, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, cơ sở và nhiệm vụ của người đảng viên. Củng cố niềm tin của nhân dân với Ðảng, với công cuộc đổi mới.

Tin liên quan

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Ở Cà Mau, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tuy mỗi nơi có cách làm khác nhau, nhưng những việc làm tốt, những cách làm cụ thể, thiết thực đã cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái hơn trong thi đua, lao động sản xuất, chung tay vì sự phát triển và đi lên của địa phương.
“Điểm tựa” của buôn làng

“Điểm tựa” của buôn làng

Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. Tận tâm, nhiệt huyết với công việc, ông Srôi luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, kiên trì vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giữ gìn văn hóa truyền thống và sự bình yên cho buôn, làng.
Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Trong ba năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới thông qua việc làm cụ thể, gắn với trách nhiệm từng cá nhân, tập thể theo hướng rèn giũa vào nền nếp đã giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong tỉnh chuyển biến tích cực.