Ðảng viên đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình ở Thanh Hóa

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách, giúp đỡ các hộ gia đình ở khu vực biên giới. Các đảng viên đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần từng bước cải thiện đời sống của người dân, qua đó mối quan hệ quân-dân ngày càng thêm gắn bó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội vùng biên giới.
Chiến sĩ Ðồn Biên phòng Tam Chung, huyện Mường Lát trồng rau sạch cải thiện sinh hoạt, hỗ trợ nhân dân học tập, làm theo.
Chiến sĩ Ðồn Biên phòng Tam Chung, huyện Mường Lát trồng rau sạch cải thiện sinh hoạt, hỗ trợ nhân dân học tập, làm theo.

Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Ðảng ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn, phân công hơn 500 đảng viên phụ trách, giúp đỡ các hộ gia đình trên địa bàn các tuyến biên phòng. Ngay khi được giao nhiệm vụ, các đảng viên đến từng hộ gia đình gặp gỡ, trò chuyện, nắm bắt gia cảnh, điều kiện kinh tế, mối quan hệ chính trị - xã hội cũng như những tâm tư, nguyện vọng của người dân. Qua đó, mỗi đồng chí xác định cụ thể nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động, giúp đỡ gia đình và từng thành viên.

Công việc quan trọng của các đảng viên được phân công phụ trách hộ gia đình là tuyên truyền, phổ biến chính sách và giáo dục pháp luật cho nhân dân, giúp họ hiểu rõ các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; tích cực tham gia quản lý, bảo vệ, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm liên quan vấn đề biên giới, khai thác hải sản bất hợp pháp, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Cùng với đó, hướng dẫn người dân thực hiện tốt các quy định, chính sách liên quan vấn đề dân tộc, tôn giáo; nâng cao chất lượng hoạt động kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới...

Ðể công tác tuyên truyền, giáo dục đạt hiệu quả, các đảng viên phải vận dụng hình thức phù hợp như lồng ghép nội dung tuyên truyền vào trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ… Bên cạnh đó, mỗi đồng chí phải chủ động cập nhật kiến thức để hướng dẫn các hộ gia đình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ trẻ em đến trường, chăm sóc sức khỏe người dân…

Thông qua các hoạt động thiết thực, các đồng chí củng cố được tình cảm quý trọng, tin tưởng của người dân, trên cơ sở đó tiếp tục góp những tiếng nói có trọng lượng, thuyết phục họ bài trừ hủ tục mê tín, dị đoan, thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống mới, xây dựng đời sống văn minh, giữ gìn thuần phong, mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc.

Ðược biết, một năm qua, các đồn biên phòng đã hỗ trợ gần 200 triệu đồng cùng gần 2.500 ngày công lao động giúp các gia đình phát triển kinh tế hộ, thực hiện hiệu quả mô hình thâm canh cây lúa nước hai vụ, cây ngô lai vụ xuân, trồng cây táo mèo dưới tán rừng phòng hộ. Các đồn cũng đã hỗ trợ 95 học sinh Việt Nam-Lào theo chương trình "Nâng bước em tới trường"; nhận chín cháu làm con nuôi và chăm sóc, giáo dục các em vươn lên trong học tập, rèn luyện. Các đảng viên kiên trì vận động hộ gia đình quan tâm, chăm lo giáo dục cho con em mình; trực tiếp động viên học sinh đã bỏ học trở lại lớp học, đồng thời hỗ trợ dụng cụ học tập, quần áo và hướng dẫn các em tiếp thu bài…

Theo đánh giá của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, các đảng viên đồn biên phòng được phân công phụ trách hộ gia đình thông qua hành động cụ thể ngày càng củng cố mối quan hệ gần gũi, tình cảm gắn bó mật thiết giữa cán bộ và nhân dân trên địa bàn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có đơn vị mới chỉ dừng ở việc khảo sát, lập danh sách, ra quyết định phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình; có đảng viên đã được phân công phụ trách hộ gia đình nhưng chưa có kế hoạch, chương trình công tác cụ thể. Một số cấp ủy chưa sâu sát, ít kiểm tra, thậm chí thiếu đôn đốc, cho nên kết quả hoạt động của một số đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với chủ trương này; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì đơn vị cũng như của đảng viên được phân công phụ trách hộ gia đình.

Ðồng thời, Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nâng cao chất lượng nghiên cứu, nắm tình hình để tiếp tục tham mưu, đề xuất nhiệm vụ có liên quan công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sao cho hiệu quả; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác của đảng viên đồn biên phòng được phân công phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới, vùng biên. Trong đó yêu cầu các đồng chí phải sâu sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc những mối quan hệ phức tạp, dễ bị lợi dụng để xây dựng kế hoạch theo dõi, giúp đỡ quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư cùng tham gia hoạt động tuyên truyền, vận động các hộ gia đình; tăng cường phối hợp công tác giữa các cấp, các ngành, các lực lượng đứng chân trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, triển khai tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương, nhằm góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Bài và ảnh: MAI LUẬN

Tin liên quan

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Ở Cà Mau, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tuy mỗi nơi có cách làm khác nhau, nhưng những việc làm tốt, những cách làm cụ thể, thiết thực đã cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái hơn trong thi đua, lao động sản xuất, chung tay vì sự phát triển và đi lên của địa phương.
“Điểm tựa” của buôn làng

“Điểm tựa” của buôn làng

Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. Tận tâm, nhiệt huyết với công việc, ông Srôi luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, kiên trì vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giữ gìn văn hóa truyền thống và sự bình yên cho buôn, làng.
Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Trong ba năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới thông qua việc làm cụ thể, gắn với trách nhiệm từng cá nhân, tập thể theo hướng rèn giũa vào nền nếp đã giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong tỉnh chuyển biến tích cực.