Ðể việc học tập và làm theo Bác thực chất, sâu rộng

CAO TÂN

Thứ Hai, 24/09/2012 18:24
Ðề cao vai trò thủ trưởng - người đứng đầu cơ quan, có trách nhiệm nêu gương cho cán bộ, nhân viên của mình làm theo là kinh nghiệm tâm huyết mà tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ðồng Nai (vừa được Trung ương tuyên dương gương điển hình tiên tiến) đã tự rút ra, nhằm tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng "bén rễ", "xanh cây".
Buổi sinh hoạt kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ðồng Nai.
Buổi sinh hoạt kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ðồng Nai.

Từ sức lan tỏa của người đứng đầu...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ðồng Nai xác định để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thật sự có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, cần bắt đầu từ việc tạo chuyển biến ngay ở chính đơn vị.

Phương châm nêu gương ở đây là: thủ trưởng làm gương cho nhân viên, cấp trên làm gương cho cấp dưới, đảng viên nhiều tuổi đảng làm gương cho đảng viên ít tuổi đảng hơn, đảng viên làm gương cho quần chúng. Hằng năm, tập thể và các cá nhân tự giác đăng ký và phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trên cơ sở nguyên tắc, hiệu quả. Hầu hết cán bộ, đảng viên gương mẫu, giữ gìn đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm. Từng cá nhân thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình, qua đó củng cố mối đoàn kết, thống nhất trong tập thể, trên tinh thần đồng chí, xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa tốt. Ban Tuyên giáo còn duy trì mô hình kể chuyện, thảo luận việc rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt cơ quan, chi bộ hằng tháng.

Thời gian qua, đơn vị đã chủ động tham mưu tổ chức thực hiện sớm, sâu, rộng các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuyên truyền luôn được xem là khâu then chốt nhằm tạo ra những chuyển biến về mặt nhận thức, để từ đó dẫn đến sự thay đổi khâu làm theo. Nhất là việc triển khai nội dung học tập với phương thức đa dạng, phù hợp từng loại đối tượng. Theo đó, đối với cán bộ, đảng viên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị mời báo cáo viên Trung ương trình bày, ghi đĩa DVD tổ chức hội nghị học tập, sinh hoạt chi bộ truyền hình trực tiếp; nghiên cứu tài liệu qua Tủ sách Bác Hồ ở các chi bộ; các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức hội thi kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tỉnh Ðồng Nai cũng rất chú trọng việc ứng dụng công nghệ truyền thông như giao lưu trực tuyến, truyền hình trực tiếp để quán triệt đến cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Nhờ vậy, 44 nghìn đảng viên đang sinh hoạt ở hơn chín nghìn tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Ðảng bộ sớm nắm bắt được nội dung chuyên đề từng năm của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ðối với đoàn viên, hội viên và quần chúng, triển khai qua hội nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; lồng ghép trong sinh hoạt đoàn, hội, tổ nhân dân; tìm hiểu qua tài liệu in; qua hệ thống truyền thanh huyện và xã; các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Là tỉnh có đông đảo công nhân lao động và đồng bào có đạo sinh sống, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng đến tất cả các tầng lớp nhân dân, khâu tuyên truyền được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt khu nhà trọ có đông công nhân; phát thanh đĩa CD trên xe buýt, trong nhà ăn trưa của doanh nghiệp; tỉnh tổ chức học tại các cơ sở thờ tự, báo cáo viên các cấp trực tiếp triển khai cho chức sắc, chức việc và tín đồ.

Song song đó, để việc học tập và làm theo Bác đi vào đời sống một cách thực chất, tỉnh còn tiến hành theo dõi, tiếp xúc, kiểm tra lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, giao ban của cấp ủy, của ngành tuyên giáo.

...Ðến hiệu ứng sâu rộng trong đời sống xã hội

Hoàn toàn không mang tính hời hợt, chiếu lệ, mà thực tế, dưới sự tham mưu, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, từng ngành, từng địa phương trong toàn tỉnh đã hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm giải quyết những bất cập, mâu thuẫn nội tại của ngành mình, cấp mình. Nhiều cơ quan, đơn vị sáng tạo mô hình tiên tiến trong quá trình thực thi công vụ, được người dân ghi nhận, như: Viết nhật ký "Mỗi ngày làm một việc tốt cho dân", phong trào "Làm hết việc chứ không hết giờ", phương châm "Ðọc kỹ, nghĩ sâu - phối hợp nhịp nhàng- tham mưu chuẩn xác", phong trào "Tuổi trẻ Công an Nhân dân học tập và làm theo tấm gương của Bác", "Nụ cười chiến sĩ cảnh sát giao thông", "Chung tay vì người nghèo", "Gắn mỗi tổ chức với một địa chỉ nhân đạo", phong trào nuôi heo đất, hũ gạo tình thương,v.v.

Với phương châm: Vừa học tập vừa làm theo và nêu gương, trong đó lấy việc làm theo là nhiệm vụ trọng tâm; lấy việc nêu gương làm giải pháp động lực, kết quả làm theo của các đơn vị, địa phương, cá nhân ngày càng cụ thể, thiết thực, xuất hiện nhiều mô hình tốt, với hơn bốn nghìn gương điển hình cá nhân và hơn 1,6 nghìn tập thể có thành tích nổi bật ở mọi lĩnh vực của cuộc sống được Ban chỉ đạo các cấp trong tỉnh nhân rộng bằng cách biểu dương, khen thưởng trang trọng, ấn tượng thời gian gần đây.

Là cơ quan thường trực ban chỉ đạo, bộ phận giúp việc của cấp ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp tham mưu cho Tỉnh ủy trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc tham mưu cũng như việc làm cụ thể của đơn vị tạo được sức lan tỏa sâu rộng, nền nếp thường xuyên trên toàn tỉnh.

Ðáng chú ý, toàn tỉnh đã đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Ðồng thời, xây dựng hoàn chỉnh Quy chuẩn đạo đức sát hợp thực tế của từng cơ quan, đơn vị để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự giác thực hiện. Ðánh giá về kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành một nội dung để xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên mỗi năm.

Tuy còn nhiều việc phải làm, song có thể khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thật sự khắc phục được tính hình thức, đạt kết quả đáng khích lệ, ngày càng có sức lan tỏa ở tỉnh Ðồng Nai, đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội ở một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dần đi vào chiều sâu, nhiều tấm gương điển hình có sức lôi cuốn, thuyết phục, cho thấy mục đích, ý nghĩa lâu dài mà ban chỉ đạo các cấp hướng đến là kỳ vọng có thể đạt được.

Tuy nhiên, không chủ quan, không cầu toàn, không nôn nóng, xác định rõ mục tiêu phấn đấu việc học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ cũng là nền tảng đạo đức trong Ðảng, trong xã hội - phải lâu dài và thường xuyên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục thực thi nhiệm vụ theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay". Tất cả được tiến hành trên cơ sở chọn "trúng" việc để làm, hài hòa giữa "xây" và "chống", gắn với những giải pháp căn bản, thiết thực, sát với cuộc sống, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "đầu voi đuôi chuột".

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, với những kinh nghiệm riêng, đúc kết được trong những năm qua, sẽ tham mưu và tổ chức thực hiện theo hướng đẩy mạnh yếu tố tự giác, thường xuyên trong "học" và "làm", "tự phê bình và phê bình", gắn với "làm gương" và "nêu gương".

Tin liên quan

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Ở Cà Mau, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tuy mỗi nơi có cách làm khác nhau, nhưng những việc làm tốt, những cách làm cụ thể, thiết thực đã cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái hơn trong thi đua, lao động sản xuất, chung tay vì sự phát triển và đi lên của địa phương.
“Điểm tựa” của buôn làng

“Điểm tựa” của buôn làng

Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. Tận tâm, nhiệt huyết với công việc, ông Srôi luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, kiên trì vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giữ gìn văn hóa truyền thống và sự bình yên cho buôn, làng.
Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Trong ba năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới thông qua việc làm cụ thể, gắn với trách nhiệm từng cá nhân, tập thể theo hướng rèn giũa vào nền nếp đã giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong tỉnh chuyển biến tích cực.