Gắn học tập và làm theo Bác với công tác xây dựng Ðảng

ĐỨC HUY và QUANG ĐÔNG

Thứ Hai, 19/06/2017 20:21
Việc triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Lạng Sơn thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị, địa phương đưa việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường xuyên, từ đó có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn kiểm tra mô hình thí điểm trồng ngô lai chất lượng cao tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn. (Ảnh: VI HÙNG TRÁNG)
Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn kiểm tra mô hình thí điểm trồng ngô lai chất lượng cao tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn. (Ảnh: VI HÙNG TRÁNG)

Ðưa việc học tập vào sinh hoạt thường xuyên

Như thường lệ, nội dung đầu buổi họp chi bộ tháng này, Chi bộ thôn Làng Ðăng, xã Quang Lang (huyện Chi Lăng) dành cho việc quán triệt học theo Bác. Lần này cụ thể hóa bằng việc học Bác ở tinh thần đảng viên gương mẫu.

Sau khi thảo luận, bám sát nhiệm vụ kinh tế-xã hội, tình hình thực tế của thôn, chi bộ đã thống nhất: các đảng viên sẽ tích cực động viên nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế. Mấy năm trước, có hiện tượng một số người dân trong thôn bỏ ruộng không canh tác, chi bộ đã vận động, hỗ trợ để các hộ này cấy hết diện tích hai vụ. Nhiều hộ còn tích cực phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng rừng. Cuộc sống dần ổn định, thôn không còn nhà dột nát, không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 8%. Nhân dân tích cực tham gia đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới; các tuyến đường trong thôn đã được bê-tông hóa...

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn, việc triển khai học tập và làm theo Bác được các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai nghiêm túc. Qua kiểm tra cho thấy, tất cả các chi bộ, đảng bộ trong tỉnh đều đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ; một số chi bộ, đảng bộ đưa nội dung này vào sinh hoạt hằng tháng, trở thành công việc thường xuyên của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Từ năm 2012 đến nay, các tổ chức đảng trong tỉnh đã tổ chức được hơn 40 nghìn kỳ sinh hoạt chuyên đề và lồng ghép. Qua sinh hoạt học tập và làm theo Bác, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã có nhiều giải pháp phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị, góp phần ổn định đời sống nhân dân. Ðã có nhiều tấm gương đảng viên tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác. Ðó là đồng chí Triệu Xuân Thắng, Bí thư Chi bộ thôn Khe Pùng, xã Ðình Lập (huyện Ðình Lập) hiến hơn 1.000 m² đất để xây dựng điểm trường mầm non; là nữ Bí thư Ðảng ủy xã Bình Phúc Nông Thị Ðiểm (huyện Văn Quan), vận động gia đình hiến một sào đất rừng trồng hồi, để mở đường vào thôn Pác Cắp - thôn đặc biệt khó khăn của xã; là trưởng thôn Nà Lầu, xã Ðông Quan (huyện Lộc Bình) cùng gia đình hiến tặng 3.500m² đất đồi để mở đường vào thôn và 130m² đất vườn để làm nhà văn hóa thôn...

Gắn học tập và làm theo Bác với công tác xây dựng Ðảng

22 chi bộ trực thuộc Ðảng bộ thị trấn Na Dương (huyện Lộc Bình) đã đưa việc học tập Bác vào nội dung sinh hoạt định kỳ hằng tháng, gắn với chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó, nhiều nhiệm vụ đạt kết quả tốt hơn, bền vững hơn. Chi bộ khu dân cư số 3, từ năm 2012 đến nay, nhờ triển khai học và làm theo Bác, đã quyết tâm làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng. Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Dung cho biết: Từ chỗ chi bộ có 3 đảng viên, trong đó hai đồng chí sắp đến tuổi miễn sinh hoạt, nguy cơ không còn chi bộ; mỗi đảng viên và tập thể chi bộ đã quyết tâm tìm nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên; phối hợp các đoàn thể quần chúng phát hiện nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Ðến nay, chi bộ đã có 10 đảng viên và nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Tỉnh ủy Lạng Sơn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng; trong triển khai luôn chú trọng gắn với việc thực hiện các Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII về xây dựng Ðảng. Quá trình tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo Bác, cấp ủy các cấp ở Lạng Sơn đã đưa ra nhiều chương trình, giải pháp học tập và làm theo Bác một cách thiết thực, gắn giữa xây và chống nhằm mục tiêu xây dựng, củng cố tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên.

Trong đó, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; đề ra những chuẩn mực đạo đức, lối sống và trách nhiệm thành tiêu chuẩn cụ thể ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị để mỗi đảng viên tự giác thực hiện "tự soi, tự sửa" hằng ngày. Hiện nay, các chi bộ, đảng bộ đã hoàn thành việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Hầu hết các đơn vị đều niêm yết chuẩn mực đạo đức tại những vị trí dễ thấy để mọi người ghi nhớ, tự giác thực hiện và quần chúng nhân dân có thể giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Qua thực hiện, nhiều hạn chế trong công tác xây dựng Ðảng được khắc phục. Rõ nét là việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên cũng như đội ngũ cán bộ ngày càng thực chất, khắc phục tình trạng nể nang, "dĩ hòa vi quý". Các cấp ủy kịp thời chấn chỉnh những yếu kém trong giải quyết khiếu nại, tố cáo ở đơn vị, địa phương; tập trung xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Ðồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, năm 2017, nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Lạng Sơn đề ra 6 nhiệm vụ. Nổi bật là tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong học tập và làm theo Bác; thực hiện nghiêm Quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện những nội dung đột phá toàn khóa và năm 2017 là đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, các đơn vị, địa phương trong tỉnh Lạng Sơn đang cụ thể hóa bằng những việc thiết thực.

Tin liên quan

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Ở Cà Mau, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tuy mỗi nơi có cách làm khác nhau, nhưng những việc làm tốt, những cách làm cụ thể, thiết thực đã cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái hơn trong thi đua, lao động sản xuất, chung tay vì sự phát triển và đi lên của địa phương.
“Điểm tựa” của buôn làng

“Điểm tựa” của buôn làng

Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. Tận tâm, nhiệt huyết với công việc, ông Srôi luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, kiên trì vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giữ gìn văn hóa truyền thống và sự bình yên cho buôn, làng.
Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Trong ba năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới thông qua việc làm cụ thể, gắn với trách nhiệm từng cá nhân, tập thể theo hướng rèn giũa vào nền nếp đã giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong tỉnh chuyển biến tích cực.