Những việc làm thiết thực của Ðại Yên

SÔNG BẰNG

Thứ Năm, 10/07/2008 03:00

Từ đó khẳng định vai trò và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Có rất nhiều việc mà Ðảng bộ xã Ðại Yên triển khai gắn Cuộc vận động với các phong trào của địa phương.

Ở Chi bộ 4, xóm Ðường, cán bộ, đảng viên vừa triển khai thực hiện hai nghị quyết chuyên đề về công tác vệ sinh môi trường và thực hiện tang lễ, mừng thọ, tiết kiệm, văn minh theo nếp sống văn hóa (cụ thể hóa các nghị quyết của Ðảng ủy xã ban hành năm 2007).

Chương trình được nhân dân đồng tình ủng hộ bởi việc đặt ra đúng với ý nguyện chung. Ðơn cử như việc hiếu: Thay vì tổ chức ăn uống tốn kém, nay mỗi hộ dân có một cân gạo hiếu giúp tang chủ, gọi là khi tắt lửa tối đèn có nhau; các đoàn thể, các hội viên cùng góp tay giúp gia đình tổ chức tang lễ gọn nhẹ mà ấm áp tình làng, nghĩa xóm và giảm được nhiều khoản chi tiêu không cần thiết.

Có thể nói, ở Ðảng bộ xã Ðại Yên, việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ thể hiện rõ nhất trong cách đổi mới lề lối, tác phong làm việc của các cấp ủy, chi bộ và cán bộ, đảng viên.

 Ðể nâng cao năng lực lãnh đạo, Ðảng ủy tập trung xây dựng, tổ chức các nghị quyết chuyên đề và đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ.

Trước đây, nội dung sinh hoạt của các chi bộ và đảng bộ thường chung chung, bàn nhiều việc, nhưng không có việc nào cụ thể. Nay, mỗi lần sinh hoạt đảng, các cấp ủy bàn thẳng vào những việc mà nhân dân quan tâm, để đảng viên tập trung thảo luận thấu đáo, nêu rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong tổ chức thực hiện.

Vì vậy, nội dung cuộc họp, những vấn đề nghị quyết đề cập đều đúng, trúng, sát thực tiễn và dễ thực hiện.

Năm 2007, cùng với các nghị quyết lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, Ðảng ủy xã Ðại Yên ra ba nghị quyết chuyên đề về xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; về lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo; về chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ðó là những nghị quyết được triển khai hiệu quả. Chăm lo sự nghiệp giáo dục-đào tạo, xã huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa; Ðảng ủy chỉ đạo các chi bộ nhà trường bàn, thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành giáo dục, đổi mới phương pháp dạy và học trong mỗi cấp học.

Mặc dù còn khó khăn, nhưng Ðại Yên đã đầu tư xây dựng các trường tiểu học, THCS, Trạm y tế xã đã đạt chuẩn quốc gia. Các phong trào vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh được duy trì tốt.

Sáng chủ nhật hằng tuần, nhân dân các thôn, xóm đều làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đem lại sự phong quang sạch đẹp cho nông thôn và đây là một trong những tiêu chí để xét công nhận gia đình văn hóa, làng văn hóa.

Ðến nay, xã Ðại Yên đã có 4/9 thôn, xóm văn hóa; hằng năm bình quân có 85 đến 90% số hộ văn hóa; 9/9 thôn, xóm có nhà văn hóa; hầu hết các tuyến đường làng đã đổ bê-tông.

Ðể tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, 192 đảng viên ở 12 chi bộ đã phát huy tốt vai trò và trách nhiệm của mình. Trừ những đảng viên được miễn sinh hoạt, còn lại tất cả đảng viên trong đảng bộ đều được phân công nhiệm vụ.

Ngoài việc tham gia sinh hoạt thường xuyên ở các chi bộ nơi cư trú, 11 đồng chí trong Ðảng ủy đều được phân công phụ trách chi bộ xóm khác để nắm thêm tình hình cơ sở và trực tiếp chỉ đạo việc triển khai các nghị quyết của cấp ủy cấp trên.

Nhiều cán bộ làm việc tại xã  tham gia ban chi ủy các chi bộ ở khu dân cư, cho nên khi triển khai công việc, nhất là nhiệm vụ đột xuất, thì số cán bộ này nắm chắc hơn và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn.

Những vấn đề đặt ra trong từng thôn, xóm vì thế được giải quyết nhanh gọn. Năm 2007, cả xã không có đơn thư vượt cấp; một số vụ mâu thuẫn nhỏ được hòa giải ngay tại cơ sở.

Yên Khê là thôn lớn, chiếm một phần năm số dân của xã, Chi bộ 9 thôn Yên Khê cũng có đông đảng viên hơn các chi bộ khác. Trưởng thôn chưa phải là đảng viên, nhưng mọi công việc lớn nhỏ của thôn luôn được chi ủy và cán bộ thôn bàn bạc thống nhất và phối hợp đồng bộ...

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở Ðại Yên  thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Tiếp thu ý kiến của quần chúng góp ý (thông qua gần 370 phiếu nhận xét), Ðảng ủy xã đã kiểm điểm, phê bình một ban chi ủy và ba đảng viên, do chưa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cũng từ việc tham gia góp ý của nhân dân, một trong những vấn đề được Ðảng ủy quan tâm là nâng cao chất lượng công tác cán bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là đối với đảng viên trẻ.

Trong thực tế, vẫn còn một vài đảng viên chưa phát huy tinh thần gương mẫu, ý thức tự phê bình và phê bình chưa cao, ngại học tập, rèn luyện. Làm thế nào để xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực là điều trăn trở của Ðảng bộ xã Ðại Yên. Từ đó, Ðảng ủy xã tập trung hoàn thiện các tiêu chuẩn đạo đức đối với cán bộ, đảng viên và có cơ chế để các đoàn thể và nhân dân giám sát quá trình thực hiện.

Trong đó, trọng tâm là rèn luyện đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tăng cường tự phê bình và phê bình; xây dựng phong cách làm việc gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin...

Với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thì tập trung vào việc đổi mới ra nghị quyết, lãnh đạo có tính trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện Cuộc vận động lớn của Ðảng, với những cách làm sáng tạo hiệu quả, Ðảng bộ Ðại Yên giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh 14 năm liên tục; năm 2007 được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Tin liên quan

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Ở Cà Mau, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tuy mỗi nơi có cách làm khác nhau, nhưng những việc làm tốt, những cách làm cụ thể, thiết thực đã cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái hơn trong thi đua, lao động sản xuất, chung tay vì sự phát triển và đi lên của địa phương.
“Điểm tựa” của buôn làng

“Điểm tựa” của buôn làng

Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. Tận tâm, nhiệt huyết với công việc, ông Srôi luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, kiên trì vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giữ gìn văn hóa truyền thống và sự bình yên cho buôn, làng.
Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Trong ba năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới thông qua việc làm cụ thể, gắn với trách nhiệm từng cá nhân, tập thể theo hướng rèn giũa vào nền nếp đã giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong tỉnh chuyển biến tích cực.