Thực hiện Cuộc vận động lớn ở Ðoan Hùng

TRỌNG ÐỨC

Thứ Tư, 24/02/2010 17:43
Đoan Hùng là huyện miền núi trung du của tỉnh Phú Thọ, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Ở một số chi bộ, đảng bộ trước đây đảng viên chưa khẳng định được vai trò lãnh đạo. Công tác xây dựng Ðảng chưa được chú trọng đúng mức.

Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2005-2010 đã đề ra phương hướng và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, gồm: Tăng cường công tác quản lý và điều hành các hợp tác xã nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, du lịch; quản lý đất đai và tạo việc làm cho người lao động cũng như công tác xóa đói, giảm nghèo, các chính sách xã hội... Nghị quyết của Huyện ủy đã đưa ra được mục tiêu, phương hướng và các giải pháp khoa học đồng bộ đã tạo nên động lực phát triển ở Ðoan Hùng.

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết,  đến nay các làng, xã của Ðoan Hùng đã có sự thay đổi rõ rệt. Những con đường nông thôn được mở rộng, nhiều ngôi nhà mới được xây lên khang trang. Những khu rừng trồng, cánh đồng lúa, hoa màu xanh ngát đã đem lại cho người dân no ấm và yên bình. Những ngôi nhà của các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách được xây tặng đã phản ánh sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền đối với người có công.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh công tác quốc phòng, an ninh, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm, nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên. Các chủ trương, nghị quyết được cụ thể hóa, việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh được coi trọng đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Trong năm qua, hệ thống tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, khẳng định vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nổi bật là nội dung sinh hoạt chi bộ từng bước được đổi mới, gắn công tác đảng với công tác quần chúng và phát triển kinh tế-xã hội. Công tác phát triển đảng được coi trọng, tỷ lệ đảng viên mới kết nạp ở độ tuổi thanh niên ngày càng tăng.

Bí thư Huyện ủy Ðoan Hùng Lê Hồng Vân cho biết: Thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức của Bác trên các lĩnh vực. Nhiều đảng viên ưu tú giúp đỡ quần chúng làm kinh tế, tham gia các hoạt động cộng đồng, như anh Vũ Xuân Mai, ở xã Phương Trung hiến 400m2 đất làm đường nông thôn; bà Nguyễn Thị Hội 78 tuổi ở xã Minh Tiến tặng 180 triệu đồng cùng địa phương làm trường học, trạm y tế xã.

Ba năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở đã tập trung thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" khá toàn diện và đề ra những chủ trương, biện pháp sát hợp với thực tế. Ðảng bộ và nhân dân huyện Ðoan Hùng tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Ðảng, khai thác tối đa tiềm năng, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ để đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, tạo cơ sở cho sự phát triển ổn định bền vững của địa phương.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2010, Ðảng bộ huyện tiếp tục triển khai các nội dung Cuộc vận động với chủ đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Ðảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh", Ðảng bộ huyện đề ra phương hướng và triển khai các biện pháp nhằm phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trên quê hương đất Tổ.

Tin liên quan

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Ở Cà Mau, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tuy mỗi nơi có cách làm khác nhau, nhưng những việc làm tốt, những cách làm cụ thể, thiết thực đã cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái hơn trong thi đua, lao động sản xuất, chung tay vì sự phát triển và đi lên của địa phương.
“Điểm tựa” của buôn làng

“Điểm tựa” của buôn làng

Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. Tận tâm, nhiệt huyết với công việc, ông Srôi luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, kiên trì vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giữ gìn văn hóa truyền thống và sự bình yên cho buôn, làng.
Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Trong ba năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới thông qua việc làm cụ thể, gắn với trách nhiệm từng cá nhân, tập thể theo hướng rèn giũa vào nền nếp đã giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong tỉnh chuyển biến tích cực.