Càng Long tạo sức chuyển mới

PHẠM VĂN KHÁNH và ĐẶNG VĂN BƯỜNG

Thứ Năm, 17/07/2008 03:13

Về huyện Càng Long (Trà Vinh), chúng tôi cảm nhận được những chuyển biến mới của đảng bộ trong quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

Từ khi Trung ương phát động và triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh", Ban chỉ đạo Cuộc vận động của Huyện ủy Càng Long đã tiếp thụ, hướng dẫn và yêu cầu toàn Ðảng  bộ gắn kết ngay từ đầu việc thực hiện Cuộc vận động này với nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và việc tu dưỡng, rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên.

Tìm hiểu và qua tiếp xúc các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy Càng Long, chúng tôi được biết, một nội dung rất quan trọng mà Ban chỉ đạo Cuộc vận động tập trung làm là lấy ý kiến của quần chúng, nhân dân đóng góp cho các chi bộ,  các chức danh chủ chốt ở các đơn vị, cơ quan.

- Ðồng chí  Trưởng Ban Tuyên giáo nêu một số dẫn chứng được không? Tôi đề nghị.

- Quần chúng và nhân dân góp ý nhiều vấn đề, nhiều việc. Liên quan  tiêu cực, chỉnh đốn Ðảng, Huyện ủy Càng Long đã xử lý bốn vụ, việc được dư luận và quần chúng đồng tình-Ðồng chí Nguyễn Thành Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo trả lời. Ðó là việc thu chi tài chính ở Trường THCS An Trường C có nhiều vi phạm. Hiệu trưởng, bí thư chi bộ bị cách chức, phó bí thư và một số chi ủy viên bị kỷ luật; Trưởng phòng Giáo dục  huyện cũng bị xử lý kỷ luật, cho về hưu trước tuổi vì vi phạm quy chế dân chủ, bê trễ công việc;  Bí thư chi bộ Trường THPT Trần Phú bị cảnh cáo về đảng do thiếu dân chủ trong xét tuyển học sinh, vi phạm quy chế tuyển sinh và một đảng viên ấp 5, xã An Trường bị cảnh cáo về tội bớt xén tiền ngày lễ.

Từ những ý kiến đóng góp xây dựng, phê bình của quần chúng, nhân dân, của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trong hệ thống chính trị ở cơ sở, Ban Tổ chức Huyện ủy Càng Long đã kịp thời đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ. Trao đổi ý kiến với chúng tôi, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Thương nhấn mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Càng Long nhận thức được lời dạy của Bác: Chi bộ tốt thì mọi việc đều tốt. Ðảng viên tốt thì chi bộ mới tốt.

Yêu cầu đầu tiên để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là làm sao nâng cao chất lượng đảng viên, vai trò của chi ủy. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong sự quản lý của chi bộ và giám sát của nhân dân. Việc củng cố ban chi ủy, lựa chọn, sắp xếp cán bộ chủ chốt trong chi ủy, nhất là bí thư và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được xác định là khâu đột phá trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ.

Trong các giải pháp, Huyện ủy Càng Long đặc biệt coi trọng, củng cố, tăng cường chi bộ khu vực nông thôn. Ðồng chí Minh Tâm, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, lý giải: Trong tổng số đảng viên của huyện có hơn 65% số đảng viên ở khu vực nông thôn.

Nhìn chung trình độ văn hóa đảng viên còn thấp,  đời sống kinh tế của một số cán bộ, đảng viên và gia đình họ còn nhiều khó khăn. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thể hiện vai trò gương mẫu, bỏ công tác, bỏ sinh hoạt. Trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên vắng nhiều, nội dung sinh hoạt nghèo nàn. Có thể nói hoạt động của một số chi bộ khu vực nông thôn rất hạn chế.

Học tập và làm theo lời Bác, Huyện ủy Càng Long yêu cầu các chi bộ quan tâm công tác giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên học tập, thấm nhuần phẩm chất đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh để mỗi đảng viên nắm vững những nguyên tắc cơ bản của Ðiều lệ Ðảng, các quy định, hướng dẫn cụ thể thi hành Ðiều lệ Ðảng, nhất là những vấn đề có liên quan đến tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Từ thực tế của địa bàn chi bộ phụ trách, chi ủy tiến hành giao nhiệm vụ cụ thể cho  đảng viên, ngoài nhiệm vụ chính, mỗi đảng viên phải tham gia sinh hoạt một tổ chức đoàn thể và phụ trách cụm, hộ dân cư. Chi ủy phải giúp đảng viên xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình để phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những đảng viên tuổi cao, sức khỏe kém thì xét miễn công tác, miễn sinh hoạt, đảng viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn xét miễn công tác, miễn sinh hoạt Ðảng có thời hạn, tạo điều kiện cho đảng viên giải quyết khó khăn. Ðối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phải giữ mối liên hệ với cấp ủy và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, những năm qua, Huyện ủy Càng Long đã làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận ở cơ sở, và đưa nhiều cán bộ, đảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, gắn liền việc tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Những nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer, Hoa, đồng bào có đạo sinh sống, chú trọng kết nạp người dân tộc thiểu số, người có đạo vào Ðảng. Các chi bộ giao nhiệm vụ cho những đảng viên gương mẫu, tiêu biểu giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đảng viên dự bị phấn đấu trở thành đảng viên chính thức, hạn chế thấp nhất đảng viên bị xử lý kỷ luật, hoặc bị xóa tên trong danh sách đảng viên. Các cấp ủy, chi ủy thực hiện tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên.

Qua ý kiến phê bình của quần chúng và nhân dân, yêu cầu đặt ra cho từng cán bộ,  đảng viên phát huy tính tiên phong, đi đầu trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc xây dựng ấp, khóm văn hóa, khu dân cư tiên tiến, cơ quan văn minh, đảng viên phải gần gũi và tiếp thụ ý kiến đóng góp của nhân dân, giúp chi bộ đề ra chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình đang công tác và cư trú, bảo đảm sự lãnh đạo của chi bộ.

Một công việc trong sinh hoạt đảng bộ, chi bộ định kỳ hằng tháng mà nhiều chi bộ ở Càng Long đã làm tốt là khâu chuẩn bị. Ðến xã Mỹ Cẩm công tác, chúng tôi có dịp dự sinh hoạt của Ðảng ủy xã và một số chi bộ. Ðiều ghi nhận được là trước khi sinh hoạt chi bộ, Ban chi ủy, đồng chí Bí thư chi bộ chuẩn bị kỹ nội dung và chương trình cuộc họp. Thường là chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc của chi bộ thảo luận các giải pháp thực hiện. Số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt tăng lên so với trước khi triển khai Cuộc vận động.

Những đảng viên vắng mặt, Ban chi ủy tìm hiểu nguyên nhân, nếu đảng viên có khó khăn, chi bộ có biện pháp giúp đỡ, thể hiện sự quan tâm của chi bộ đối với đảng viên. Chi bộ họp đã dành nhiều thời gian cho đảng viên thảo luận, những vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau, bàn kỹ đi đến thống nhất trước khi biểu quyết. Làm việc với các đồng chí trong Ðảng ủy xã, chúng tôi nhận thấy đội ngũ cán bộ, đảng viên ở đây đã tích cực lãnh đạo nhân dân phát triển sản xuất,  chuyển đổi cơ cấu sản xuất kết hợp nông - ngư nghiệp, trồng thêm cây ăn quả và rau màu, chăn nuôi bò, tôm, cá. Năm 2007, bình quân thu nhập ở Mỹ Cẩm đạt 7,7 triệu đồng/người. Các công tác an ninh, văn hóa, giáo dục, phát triển cơ sở hạ tầng... đều đạt kết quả tốt. Xã không có tệ nạn xã hội, không tồn tại những mâu thuẫn lớn.

Thành tích đó có phần không nhỏ của đội ngũ cán bộ trẻ năng động. Cán bộ, đảng viên trong xã đoàn kết chặt chẽ, làm việc tận tụy, được nhân dân yêu mến, tin cậy. Bí thư Ðảng ủy xã Nguyễn Văn Khẩn, nói với chúng tôi: Ðạt được thành tích đó, Ban chấp hành Ðảng bộ phải cố gắng nhiều lắm. Mỗi người đều phải cố gắng làm tốt phần việc của mình và gánh thêm một phần việc cho những đồng chí đi học. Năm qua, trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã đã có bảy đồng chí đi học đại học, hai đồng chí đã tốt nghiệp.

Mỹ Cẩm được Huyện ủy Càng Long đánh giá là nơi làm theo gương Bác, nhất là chăm lo củng cố, xây dựng chi bộ tốt và có nhiều cố gắng trong công tác cán bộ. Do đó, cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị ở xã, các thôn đều được chuẩn hóa, chuyên môn hóa.

Ðội ngũ cán bộ, đảng viên của Mỹ Cẩm do biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân đã chỉnh đốn, vươn lên nâng cao kiến thức, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, đem đến cho người dân cuộc sống khá hơn, vai trò của chi bộ được khẳng định và được nhân dân tin cậy.

Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động làm theo gương Bác, từ kinh nghiệm ban đầu, Huyện ủy Càng Long tập trung chỉ đạo mạnh mẽ hơn việc xây dựng chi bộ tốt để mọi việc đều tốt.

Tin liên quan

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Ở Cà Mau, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tuy mỗi nơi có cách làm khác nhau, nhưng những việc làm tốt, những cách làm cụ thể, thiết thực đã cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái hơn trong thi đua, lao động sản xuất, chung tay vì sự phát triển và đi lên của địa phương.
“Điểm tựa” của buôn làng

“Điểm tựa” của buôn làng

Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. Tận tâm, nhiệt huyết với công việc, ông Srôi luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, kiên trì vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giữ gìn văn hóa truyền thống và sự bình yên cho buôn, làng.
Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Trong ba năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới thông qua việc làm cụ thể, gắn với trách nhiệm từng cá nhân, tập thể theo hướng rèn giũa vào nền nếp đã giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong tỉnh chuyển biến tích cực.