Chỉnh đốn tác phong, kỷ luật để đột phá

Bài và ảnh: TÔ NAM

Thứ Hai, 10/07/2017 21:48
Hơn 1 năm qua, Ðảng bộ tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, tạo bước chuyển biến rõ nét. Trước hết, Ðảng bộ tỉnh tập trung chỉnh đốn tác phong và kỷ luật trong Ðảng.
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang.
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Văn Hạnh, vai trò nêu gương, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp là yếu tố quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðiều đó được thể hiện rõ nét ở Ðảng bộ TP Bắc Giang. Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Giang giao các thành viên Ban Chấp hành Ðảng bộ, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị hằng năm đăng ký ít nhất một việc làm mới, thực hiện có hiệu quả gắn với chức năng nhiệm vụ được giao.

Năm 2017 có 930 việc “làm theo” của 480 tập thể; 7.958 việc “làm theo” của 5.678 cá nhân đăng ký phấn đấu thực hiện. Ðến hết tháng 5/2017 đã có 810 việc của cá nhân đã hoàn thành. Các việc làm theo của tập thể, cá nhân đã bám sát chức năng, nhiệm vụ để đăng ký và cam kết thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành và được các tổ công tác của Thành ủy giám sát. Xuất hiện ngày càng nhiều việc làm tốt, gương người tốt, như UBND thành phố hỗ trợ, vận động 38 trong số 45 hộ nghèo đăng ký xây dựng công trình vệ sinh khép kín; các cấp hội phụ nữ nhận giúp đỡ 46 gia đình hội viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ít nhất hai triệu đồng/gia đình/năm...;

Trong phạm vi toàn tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng tự giác thực hiện nêu gương, chủ động lựa chọn việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị. Năm 2016, có 6.655 việc đăng ký “làm theo” của tập thể và 248.829 việc đăng ký “làm theo” của cá nhân, mức độ hoàn thành đạt hơn 90%, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đồng thời giải quyết dứt điểm nhiều bức xúc, vấn đề nổi cộm, được dư luận và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Chỉnh đốn tác phong, kỷ luật

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Thân Văn Khoa cho biết: Ðảng bộ tỉnh Bắc Giang triển khai rất quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, trên cơ sở đó gắn với thực hiện chương trình của tỉnh, đặc biệt vai trò của người đứng đầu trong giải quyết bức xúc của cơ sở. Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ trong một tháng phải có 8 ngày xuống cơ sở.

Năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với 11 tập thể, 12 cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; chỉ đạo các cấp kiểm điểm nghiêm túc và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xung phong đi đầu nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước tiên về những nhiệm vụ không hoàn thành hoặc những hậu quả xấu xảy ra ở địa phương, đơn vị.

Hằng năm, các cấp ủy đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 thành một nội dung trong kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mình; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực. Kiểm tra và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái, biến chất, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ðồng thời, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ. Bởi vậy, dù tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên giảm 1,4% và tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên giảm 1% so với năm 2015; toàn Ðảng bộ đã xử lý kỷ luật bảy tổ chức đảng, 91 đảng viên, song niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền từng bước được củng cố.

Trong cải cách hành chính, Bắc Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện kiểm điểm hằng tháng, Thường trực Tỉnh ủy kiểm điểm hằng quý; yêu cầu người đứng đầu cơ quan nhà nước giải trình khi có dư luận liên quan đến công việc phụ trách...

Áp dụng rộng rãi cơ chế “một cửa” hiện đại, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; nâng cao chất lượng, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của các ngành, địa phương và coi đó là tiêu chí quan trọng bình xét thi đua, đánh giá cán bộ...

Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị; lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng, cán bộ, công chức, viên chức... hằng năm và cả nhiệm kỳ. Năm 2016, việc hoàn thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công của tỉnh đã tạo được chuyển biến rõ nét trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành,… khi 95% số thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp được giải quyết thông thoáng.

Ðặc biệt, Tỉnh ủy Bắc Giang đã chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền. Yêu cầu người đứng đầu các cấp, ngành tập trung chỉ đạo giải quyết, trực tiếp đến tận nơi, xem, nghe cụ thể; rà soát, nắm lại tất cả vụ, việc, xác định tính chất, mức độ phức tạp, nguyên nhân kéo dài; tổ chức đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, tố cáo; lấy hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, đơn vị làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác...

Năm 2016, toàn tỉnh tiếp 6.632 lượt người đến kiến nghị, phản ánh, giảm 3.198 lượt so với năm 2010; tiếp nhận, thụ lý, xem xét 6.745 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị tỷ lệ giải quyết đạt 92,1%. Ðến nay, hầu hết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài đã được giải quyết cơ bản dứt điểm.

Những chuyển biến tích cực kể trên đã giúp môi trường đầu tư kinh doanh của Bắc Giang năm 2016 được cải thiện rõ rệt, thu hút đầu tư vượt con số một tỷ USD; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng bảy bậc so với năm 2015 (hiện xếp thứ 33 trong số 63 tỉnh, thành phố)... Ðó là tiền đề vững chắc để Bắc Giang tiếp tục bứt phá trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian tới.

Tin liên quan

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Ở Cà Mau, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tuy mỗi nơi có cách làm khác nhau, nhưng những việc làm tốt, những cách làm cụ thể, thiết thực đã cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái hơn trong thi đua, lao động sản xuất, chung tay vì sự phát triển và đi lên của địa phương.
“Điểm tựa” của buôn làng

“Điểm tựa” của buôn làng

Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. Tận tâm, nhiệt huyết với công việc, ông Srôi luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, kiên trì vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giữ gìn văn hóa truyền thống và sự bình yên cho buôn, làng.
Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Trong ba năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới thông qua việc làm cụ thể, gắn với trách nhiệm từng cá nhân, tập thể theo hướng rèn giũa vào nền nếp đã giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong tỉnh chuyển biến tích cực.