Chuyển biến về nhận thức, gương mẫu trong hành động

   ÐẶNG THÁI SƠN

Thứ Năm, 13/08/2009 02:46

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Thực hiện Cuộc vận động nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên đã thể hiện được bản lĩnh chính trị, vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống. Các cấp ủy  đảng đã quan tâm hơn việc phát hiện, ngăn chặn xử lý tiêu cực, sai phạm. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tấm gương Bác Hồ có chuyển biến rõ nét.

Toàn tỉnh đã xuất hiện 2.603 điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được biểu dương, khen thưởng từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Những điển hình được phát hiện khá toàn diện trên các lĩnh vực, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị.

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc. Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quán triệt và thực hiện, thu được nhiều kết quả tốt. Các cấp, các ngành đều triển khai thực hiện việc cắt giảm đầu tư chưa cần thiết và tiết kiệm trong chi thường xuyên.

Ðiển hình như Ðảng bộ huyện Tân Uyên, là huyện mới thành lập, song đã thực hiện triệt để tiết kiệm trong chi tiêu thường xuyên và trong quản lý đầu tư xây dựng, tiết kiệm cho ngân sách gần tám tỷ đồng. Chi bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh lãnh đạo thực hiện khoán tài  chính, thực hành tiết kiệm trong sử dụng tài chính công được 134 triệu đồng... Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh các cơ quan, ban, ngành, đơn vị của tỉnh đã rà soát, cắt giảm một số dự án, tiết kiệm thông qua công tác đấu thầu, thẩm định và tiết kiệm chi ngân sách lên tới hàng chục tỷ đồng.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, đã xuất hiện 105 gương tập thể và 546 cá nhân gương mẫu, tích cực thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân xuất hiện thêm nhiều tấm gương các thầy giáo, cô giáo, các y, bác sĩ vùng cao khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cuộc vận động trong lĩnh vực này đã hướng mạnh vào các chương trình hành động cụ thể nhằm nâng cao trình độ dân trí và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc, giúp bà con tự vươn lên xóa đói, giảm nghèo, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới. Nhiều cơ quan, đoàn thể đã chủ động tham gia sâu rộng vào các hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu văn hóa - xã hội của Ðảng bộ tỉnh đề ra.

Ðến nay toàn tỉnh có 76,6% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở; 31% số trạm y tế cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm rõ rệt.

Công tác xây dựng đảng ở nhiều đảng bộ luôn gắn chặt với nội dung Cuộc vận động. Các tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể chính trị chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức, coi trọng giải pháp giáo dục nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Mục tiêu và yêu cầu được đặt ra là các đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, cán bộ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao vai trò gương mẫu, làm gương tốt trên mọi mặt đời sống xã hội cho cấp dưới và quần chúng noi theo.

Việc tiến hành tự kiểm điểm và kiểm tra theo nội dung trên được cấp ủy đảng các cấp quan tâm chỉ đạo. Qua đó, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên. Ở nhiều đảng bộ việc sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chính quyền, và các đoàn thể chính trị ở cơ sở đã được gắn sát với thực tiễn cuộc sống, chất lượng được nâng lên rõ rệt. Quy chế dân chủ trong sinh hoạt Ðảng và các tổ chức chính trị được thực hiện có hiệu quả hơn, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình tiếp tục được phát huy. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, đến nay toàn tỉnh đã có 11 sở cùng sáu trên tổng số bảy huyện, thị; 55 trên tổng số 98 xã, phường, thị trấn thực hiện giải quyết công việc cho tổ chức, công dân theo cơ chế một cửa, được nhân dân đánh giá cao. Trong Ðảng bộ tỉnh tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh hằng năm đạt gần 70%, đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Ðảng bộ.

Ðạt được những kết quả ban đầu nêu trên là do các cơ quan đơn vị, đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh đã tích cực thực hiện cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, đoàn thể quan tâm tạo môi trường thuận lợi để phát triển các điển hình tiên tiến, nhân tố mới. Nổi bật là việc xây dựng định hướng, kế hoạch, tiêu chí, nội dung phù hợp, cụ thể, kết hợp với việc thường xuyên kiểm tra, tổng kết, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, nhân tố mới. Việc phát hiện, lựa chọn các điển hình được tiến hành theo đúng quy trình, không vì thành tích mà chạy theo số lượng. Mỗi tấm gương được lựa chọn mỗi điển hình được biểu dương đã tạo niềm tin sự lan tỏa trong xã hội, góp phần vào thành công chung của Cuộc vận động.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Lai Châu đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức và chuyển biến mạnh mẽ hơn trong việc "làm theo".

Bước vào năm 2009 này Ban chỉ đạo, các cấp ủy đảng nhiều địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện việc mỗi đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo gương mẫu, tự giác báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và các nội dung, tiêu chí của Cuộc vận động trước chi bộ trong sinh hoạt đảng định kỳ. Ðây là một nội dung, giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên địa bàn ngày càng đạt hiệu quả.

Tin liên quan

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Ở Cà Mau, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tuy mỗi nơi có cách làm khác nhau, nhưng những việc làm tốt, những cách làm cụ thể, thiết thực đã cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái hơn trong thi đua, lao động sản xuất, chung tay vì sự phát triển và đi lên của địa phương.
“Điểm tựa” của buôn làng

“Điểm tựa” của buôn làng

Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. Tận tâm, nhiệt huyết với công việc, ông Srôi luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, kiên trì vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giữ gìn văn hóa truyền thống và sự bình yên cho buôn, làng.
Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Trong ba năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới thông qua việc làm cụ thể, gắn với trách nhiệm từng cá nhân, tập thể theo hướng rèn giũa vào nền nếp đã giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong tỉnh chuyển biến tích cực.