Hải Dương xây dựng và làm theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh

NGUYỄN QUỐC VINH

Thứ Tư, 03/04/2013 18:32
Năm 2012, các cấp, các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hải Dương  xây dựng  và công bố chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh trên cơ sở cụ thể hóa các mối quan hệ đối với bản thân, đối với công việc,  đối với nhân dân, đối với cấp trên và đối với đồng nghiệp. Các chuẩn mực đạo đức này mang ý nghĩa giáo dục thiết thực và sâu sắc  theo đặc thù ngành, đã phát huy tác dụng tích cực  và là "cẩm nang" để mọi người học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công việc và trong cuộc sống.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Dương Nguyễn Thị Bài cho biết: Thực hiện Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", căn cứ vào kế hoạch và hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ðảng ủy đã thảo luận kỹ các  chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức ngân hàng, chú trọng tới những điều cần "xây" và "chống"  theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  phù hợp đặc điểm, vị trí  công tác của tập thể, cá nhân. Mỗi cá nhân, tập thể và cán bộ chủ chốt trong cơ quan nêu cao ý thức, xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ðảng ủy coi trọng công tác kiểm tra định kỳ, kịp thời phát hiện những mô hình, cách làm hiệu quả; biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương của Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm trong cơ quan, đơn vị. Việc sửa đổi lề lối làm việc,  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc được cụ thể hóa bằng những việc làm như: các cuộc họp bảo đảm đúng giờ, ngắn gọn và nâng cao chất lượng; các phòng, ban thực hiện tiết kiệm điện, nước, sử dụng điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; mỗi cán bộ, đảng viên tự giác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ để đáp ứng với thực tiễn công việc. Với tinh thần "kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực", Ðảng ủy coi  việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, và là ý thức tự giác của cán bộ, nhân viên trong cơ quan.

Theo Phó Bí thư Ðảng ủy Quân sự tỉnh Hải Dương, Ðại tá Ðỗ Mạnh Ngà, việc xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác đã được Ðảng ủy Quân sự tỉnh bổ sung gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng. 100% cấp ủy, chi bộ và từng cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tấm gương của Bác với từng nội dung cụ thể, gắn với cương vị, chức trách của từng người. Ðiểm khác trong xây dựng chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh ở Ðảng ủy Quân sự tỉnh là ngoài sáu chuẩn mực đạo đức chung của cán bộ, chiến sĩ, Ðảng ủy còn xây dựng sáu chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh. Trong đó quy định: cán bộ chủ trì, chủ chốt phải luôn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực nổi bật đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; là hạt nhân đoàn kết, thống nhất chặt chẽ trong cấp ủy chỉ huy và đơn vị; gương mẫu, tiêu biểu về đạo đức lối sống; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị, tận tâm, tận lực với chức trách, nhiệm vụ được giao... Tiếp đó, việc  làm theo tấm gương của Bác đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí, năm 2012, Phòng Chính trị là đơn vị đầu phát động xây dựng "Hòm tiết kiệm"  thu được hơn bảy triệu đồng để hỗ trợ  gia đình chính sách, gia đình đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tính nhân văn và nét đẹp văn hóa trong quá trình công tác. Lực lượng vũ trang huyện Bình Giang vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp được 37,7 triệu đồng  hỗ trợ  ba gia đình chính sách vay không lãi  để phát triển kinh tế gia đình. Việc tiết kiệm điện, nước, xăng xe, giữ gìn cơ sở vật chất trong các đơn vị có những chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả tốt.

Tại  Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Ða khoa tỉnh Hải Dương,  bà  Nguyễn Thị Lâm, thân nhân một người bệnh tâm sự: Việc chăm sóc điều trị người bệnh ở các khoa, phòng trong bệnh viện gần đây có những chuyển biến tích cực. Tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ thầy thuốc đối với người bệnh và người nhà  người bệnh có tốt hơn. Tình trạng gắt gỏng, hạch sách hoặc vòi vĩnh của một bộ phận cán bộ, nhân viên đã giảm nhiều. 

Trao đổi ý kiến với Giám đốc Bệnh viện Ða khoa tỉnh Hải Dương bác sĩ Bùi Ðức Long về những chuyển biến tích cực nêu trên, đồng chí cho biết: Ðảng ủy bệnh viện đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng. Ðã xây dựng công bố, các  chuẩn mực đạo đức của đội ngũ thầy thuốc theo tấm gương của Bác, được  treo ở các khoa, phòng, nơi công cộng để nhân dân dễ đọc và  giám sát việc thực hiện của đội ngũ thầy thuốc. Ðảng ủy quyết tâm thực hiện tốt những vấn đề như: Cải cách lề lối làm việc, sắp xếp lại vị trí của các khoa, phòng hợp lý để hỗ trợ tình trạng quá tải, khắc phục tình trạng người bệnh phải chờ đợi. Cải cách khâu tiếp dân và sửa chữa những thiếu sót về tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, nhất là thái độ với người nhà bệnh nhân nhằm giải tỏa những mâu thuẫn không đáng có. Tình trạng thầy thuốc gạ gẫm bán thuốc, vật tư trong bệnh viện hoặc  gợi ý bồi dưỡng bị nghiêm cấm... Ðể nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, năm 2012, đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện Ða khoa tỉnh đã tự nguyện dành phần tiền thưởng mua 105 chiếc điều hòa lắp đặt tại các buồng khám, buồng cấp cứu, buồng kỹ thuật...

Năm 2012, việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Hải Dương còn được nhiều địa phương trong tỉnh gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Chi bộ thôn Ðồng Xá Bắc, xã Ðồng Gia, huyện Kim Thành đã tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất và góp tiền của, công sức để xây dựng các công trình công cộng.

Tiêu biểu là ông Nguyễn Ngọc Hào tự nguyện hiến hơn 100 m2  đất, các gia đình đã tích cực đóng góp tiền bạc và ngày công  để làm đường giao thông thôn, xóm,  với giá trị xây dựng 480 triệu đồng. Chi đoàn thanh niên thôn Ðồng Bối, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách đã thể hiện sự chung sức, chung lòng của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới. Chi đoàn tổ chức tốt nhiều hoạt động cho đoàn viên thanh niên  như lao động  tình nguyện, vệ sinh môi trường, vớt bèo trên tuyến sông tự quản; thực hiện tiết kiệm chi tiêu, quyên góp ủng hộ người nghèo.

Cán bộ Hội Nông dân tỉnh tiết kiệm tiền lương được gần 20 triệu đồng, các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tiết kiệm chi tiêu được gần 400 triệu đồng  để hỗ trợ các hộ nông dân nghèo.

Hội Nông dân huyện Thanh Miện trực tiếp vận động cán bộ, hội viên trong huyện góp được 20 triệu đồng và ủng hộ nhiều ngày công lao động để xây dựng ngôi nhà tặng gia đình bà Phạm Thị Dùng thuộc diện nghèo khó ở thôn Ðại Ðồng, xã Lê Hồng (Thanh Miện).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Vũ Văn Sơn khẳng định: Sau gần hai năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Hải Dương đã chủ động, sáng tạo, triển khai tương đối bài bản và đạt được những kết quả bước đầu.

Ðể có căn cứ  xây dựng chuẩn mực đạo đức,  lối sống phù hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  đã chỉ đạo các cơ sở rà soát, bổ sung, hoàn thiện các  chuẩn mực đạo đức với phương châm "ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc, dễ hiểu, dễ làm theo" gắn với đặc thù của cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng công bố các chuẩn mực đạo đức theo đặc thù ngành  được in theo mẫu chung với chất liệu tốt, đóng khung đẹp, trang nhã treo ở vị trí trang trọng, thuận tiện cho nhân dân giám sát việc làm của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Song song với việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho bộ phận giúp việc và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ sở tổ chức học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hằng tháng trong sinh hoạt chi bộ.

Ðịnh kỳ sinh hoạt, mỗi chi bộ thường dành 45 - 60 phút để học tập chuyên đề về tư tưởng, tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh gắn với hoạt động thực tiễn. Hai công việc trên được triển khai trong toàn tỉnh  gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng, bước đầu tạo ra chuyển biến tích cực, góp phần thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao chất lượng công tác, ý thức trách nhiệm, giữ gìn kỷ cương của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là của người đứng đầu trong giải quyết công việc, trong ứng xử với nhân dân.

Tin liên quan

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Ở Cà Mau, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tuy mỗi nơi có cách làm khác nhau, nhưng những việc làm tốt, những cách làm cụ thể, thiết thực đã cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái hơn trong thi đua, lao động sản xuất, chung tay vì sự phát triển và đi lên của địa phương.
“Điểm tựa” của buôn làng

“Điểm tựa” của buôn làng

Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. Tận tâm, nhiệt huyết với công việc, ông Srôi luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, kiên trì vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giữ gìn văn hóa truyền thống và sự bình yên cho buôn, làng.
Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Trong ba năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới thông qua việc làm cụ thể, gắn với trách nhiệm từng cá nhân, tập thể theo hướng rèn giũa vào nền nếp đã giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong tỉnh chuyển biến tích cực.