Hiệu quả từ phong trào đăng ký làm theo Bác ở Bến Tre

Bài và ảnh: HOÀNG TRUNG

Thứ Ba, 15/12/2020 01:00
Tại Bến Tre, hằng năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các bí thư huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đều công khai các bản đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Người đứng đầu nêu gương, cán bộ, đảng viên và nhân dân giám sát việc thực hiện, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác ở Bến Tre.
Việc đăng ký làm theo Bác được bàn bạc và thống nhất trong các cuộc hội nghị Tỉnh ủy Bến Tre.
Việc đăng ký làm theo Bác được bàn bạc và thống nhất trong các cuộc hội nghị Tỉnh ủy Bến Tre.

Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre thống nhất chủ trương công khai các bản đăng ký nội dung thực hiện Chỉ thị 05 đối với  Bí thư Tỉnh ủy, các bí thư huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Qua ba năm, đã có nhiều chuyển biến, sáng tạo với những việc làm cụ thể được đăng ký công khai.

Từ đầu năm 2020, với chuyên đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã hoàn thành bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gửi Chi bộ Phòng Tổng hợp (Văn phòng Tỉnh ủy). Sau đó, bản cam kết được công khai trên báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre. Trong đó có tám nội dung cụ thể phấn đấu rèn luyện trong năm về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; phê bình, tự phê bình; quan hệ với nhân dân; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; tổ chức kỷ luật; đoàn kết nội bộ và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian qua.

Đồng chí Lê Kiến Tính, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 với nội dung cụ thể là lãnh đạo chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; giữ vững và tăng cường khối đại đoàn kết trong nội bộ Đảng để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của năm 2020. Ngoài ra, về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí mạnh dạn đăng ký thực hiện tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ “bứt phá” theo Nghị quyết Huyện ủy đề ra là: xây dựng nông thôn mới; phát triển du lịch; củng cố, nâng chất hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện.

Xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương, đồng chí Lê Văn Răng, Bí thư Huyện ủy Bình Đại đăng ký công khai rèn luyện, phấn đấu năm 2020 với nội dung cụ thể gồm: Nâng cao tinh thần trách nhiệm và thể hiện tính gương mẫu trong điều hành, quản lý; lãnh đạo khắc phục khó khăn trong phát triển kinh tế do hạn mặn, thiên tai, dịch bệnh; lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng chí Lê Văn Răng cho rằng, khi người đứng đầu nhận thức đầy đủ, nêu gương trong học tập, rèn luyện theo Chỉ thị 05 sẽ là tấm gương để cấp dưới noi theo. Đồng thời việc đăng ký công khai để cán bộ, nhân dân giám sát việc thực hiện cho nên người đứng đầu càng gương mẫu hơn, thực hiện nghiêm túc hơn.

Đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm cũng công khai bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 với một số nội dung cốt lõi là xây dựng tinh thần trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu luôn tận tụy, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình; xây dựng đội ngũ người đứng đầu theo điều kiện, tiêu chuẩn mới; củng cố, nâng chất tổ chức cơ sở đảng. Tất cả những nội dung này đều được công khai để cán bộ, người dân giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh cho rằng, nội dung đăng ký phấn đấu năm 2020 có công tác chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, xuất phát từ tình hình thực tế một số chi bộ, đảng bộ tại địa phương còn khuyết điểm, hạn chế trong năm 2019. Cụ thể: Ban Thường vụ Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện Giồng Trôm bị kỷ luật khiển trách, đánh giá cuối năm không hoàn thành nhiệm vụ; bốn chi bộ cơ sở có biểu hiện bằng mặt không bằng lòng, mất đoàn kết nội bộ, xuất hiện đơn tố cáo... Công tác củng cố, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ đạo thực hiện quyết liệt có phân công cụ thể việc theo dõi, uốn nắn và giám sát việc thực hiện. Việc đăng ký học tập theo Chỉ thị 05 và được công khai là giải pháp có tính ràng buộc, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. 

Hằng ngày, ông Ngô Thận Trọng (phường Phú Tân, TP Bến Tre) đều theo dõi báo, đài nên biết rõ việc công khai các bản đăng ký nội dung thực hiện Chỉ thị 05 đối với  Bí thư Tỉnh ủy, các bí thư huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Ông Ngô Thận Trọng cho rằng, đây là cách làm mới, sáng tạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre. Trước đây, khi chưa công khai thì người dân không biết người đứng đầu làm gì, làm như thế nào, không có nội dung cụ thể. Khi công khai như vậy, người dân có thể giám sát xem trong năm người đứng đầu có làm được đúng theo những nội dung đã đăng ký hay không. Đây là cách làm thôi thúc người đứng đầu phải gương mẫu, thực hiện đúng cam kết, từ đó tạo sự chuyển biến đối với cấp dưới cùng học tập, làm theo.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi đánh giá, qua ba năm thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công khai nội dung cam kết, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hằng năm của bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát, việc thực hiện đã tạo hiệu ứng tích cực. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thể hiện sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nội dung cam kết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, với Đảng và với nhân dân, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Việc đăng ký học tập và làm theo Bác đã phát huy hiệu quả với những việc làm cụ thể, tránh việc đăng ký cho đủ. Thời gian qua đã có người dân, cán bộ gọi điện thoại trực tiếp, viết thư góp ý những việc mà lãnh đạo đã cam kết nên thực hiện như thế nào. 

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2020-2025), các cuộc hội nghị Tỉnh ủy gần đây, các đại biểu đưa vấn đề này ra bàn luận và thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện việc công khai đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, việc học Bác phải sát thực tế, bằng những việc làm cụ thể. Các đơn vị sẽ chọn những nội dung đăng ký cụ thể để thực hiện, có sự giám sát, theo dõi của đại biểu Quốc hội, HĐND, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân. Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05, trọng tâm là kiểm tra, giám sát nội dung cam kết, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Qua đó, kịp thời phát hiện, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và toàn xã hội.

Tin liên quan

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Ở Cà Mau, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tuy mỗi nơi có cách làm khác nhau, nhưng những việc làm tốt, những cách làm cụ thể, thiết thực đã cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái hơn trong thi đua, lao động sản xuất, chung tay vì sự phát triển và đi lên của địa phương.
“Điểm tựa” của buôn làng

“Điểm tựa” của buôn làng

Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. Tận tâm, nhiệt huyết với công việc, ông Srôi luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, kiên trì vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giữ gìn văn hóa truyền thống và sự bình yên cho buôn, làng.
Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Trong ba năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới thông qua việc làm cụ thể, gắn với trách nhiệm từng cá nhân, tập thể theo hướng rèn giũa vào nền nếp đã giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong tỉnh chuyển biến tích cực.