Kết quả bước đầu thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Kết quả bước đầu thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tổ chức họp báo sáng 16/5, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội) giới thiệu kết quả bước đầu triển khai thực hiện cuộc vận động. (Bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng)

Các ông Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động; và các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Văn hóa-Thông tin, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; Phùng Hữu Phú, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động chủ trì họp báo. Dự họp báo có các Tổng biên tập, Phó tổng biên tập, Giám đốc, Phó giám đốc và phóng viên của nhiều cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước. Cùng dự, còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể ở Trung ương và Hà Nội,

Sau phát biểu khai mạc của ông Tô Huy Rứa, ông Phùng Hữu Phú thông báo kết quả bước đầu triển khai thực hiện Cuộc vận động; Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động từ nay đến năm 2011; thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Đồng chí Phùng Hữu Phú nêu rõ tám việc chính đã làm được trong thời gian qua, nhấn mạnh nội dung Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động. Đặc biệt là Cuộc vận động đã được các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội sớm chỉ đạo tổ chức thực hiện; đáp ứng sự mong mỏi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, còn một số hạn chế là, chương trình, kế hoạch tổng thể của Cuộc vận động chưa được xây dựng kịp thời, cho nên công tác chỉ đạo gặp một số khó khăn, lúng túng. Một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành chưa quan tâm đầy đủ, chưa nêu cao tinh thần gương mẫu và ý thức trách nhiệm trong việc chỉ đạo và tham gia Cuộc vận động này. Công tác bồi dưỡng báo cáo viên còn nhiều bất cập. Công tác tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức; chưa huy động được đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, các loại hình văn học, nghệ thuật... trong việc tuyên truyền thúc đẩy Cuộc vận động. Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương nêu rõ mục đích, yêu cầu đối với các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động này một cách phù hợp, sinh động và có kết quả thiết thực.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo, thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện tốt trong quá trình triển khai Cuộc vận động, cả trong công tác tuyên truyền về Cuộc vận động thời gian tới. Đó là cần nắm vững và quán triệt thực hiện tốt mục đích, yêu cầu làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cần kết hợp thực hiện tốt ba nội dung: Tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đề cao tinh thần tự giác phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, đảng viên với sự tham gia góp ý, giám sát của nhân dân; xây dựng và thực hiện nghiêm túc, có kết quả kế hoạch rèn luyện, phấn đấu của từng cá nhân, đơn vị, tạo chuyển biến tích cực về đạo đức lối sống... Ban chỉ đạo và cấp ủy các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện Cuộc vận động...

Tại cuộc họp báo, ông Đào Duy Quát, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, giới thiệu kế hoạch tổ chức cuộc thi "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung tâm thông tin công tác tư tưởng (Ban Tuyên giáo Trung ương) tổ chức từ 1/6/2007 và chung kết vào 19/5/2008.

Đồng chí Tô Huy Rứa đã trả lời câu hỏi của các nhà báo.

Phát biểu ý kiến kết thúc cuộc họp báo, đồng chí Lê Doãn Hợp nêu rõ một số nhiệm vụ của công tác tuyên truyền để cuộc vận động lớn được thực hiện sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực.

Tin liên quan

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Ở Cà Mau, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tuy mỗi nơi có cách làm khác nhau, nhưng những việc làm tốt, những cách làm cụ thể, thiết thực đã cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái hơn trong thi đua, lao động sản xuất, chung tay vì sự phát triển và đi lên của địa phương.
“Điểm tựa” của buôn làng

“Điểm tựa” của buôn làng

Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. Tận tâm, nhiệt huyết với công việc, ông Srôi luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, kiên trì vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giữ gìn văn hóa truyền thống và sự bình yên cho buôn, làng.
Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Trong ba năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới thông qua việc làm cụ thể, gắn với trách nhiệm từng cá nhân, tập thể theo hướng rèn giũa vào nền nếp đã giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong tỉnh chuyển biến tích cực.