Ninh Bình thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo gương Bác Hồ

Nói về kết quả sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đồng chí Phan Tiến Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết: "Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị đã đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên đã được mọi người đồng tình hưởng ứng và đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực, quan trọng".

Ðảng bộ Ninh Bình đã thực hiện các bước triển khai Chỉ thị một cách kịp thời, nghiêm túc, từ việc tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt; ban hành văn bản; việc bổ sung, xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức; trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; việc đưa nội dung học tập vào sinh hoạt tại chi bộ; việc giảng dạy; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị; việc sơ kết, biểu dương, khen thưởng đến công tác tuyên truyền...

Ðến nay, có 93% số tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức. Nhiều cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, giúp cán bộ, công chức dễ nhớ, dễ thực hiện. Việc đưa nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy tại các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các trường thuộc ngành giáo dục-đào tạo được thực hiện nghiêm túc. Trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt Ðoàn, Ðội, nội dung này được lồng ghép sinh động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để học sinh tiếp cận dưới nhiều hình thức như: tìm hiểu, học tập các bài nói, bài viết, thi kể chuyện, thi viết nhật ký làm theo lời Bác, đi tham quan rút kinh nghiệm từ thực tế, sinh hoạt chuyên đề... Ðoàn Thanh niên tỉnh xây dựng và thực hiện bộ chuẩn mực đạo đức "Thanh niên làm theo lời Bác" gắn với nội dung năm xây, năm chống của Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" và năm tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động "Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới"; xây dựng chuyên mục "Tuổi trẻ Ninh Bình làm theo lời Bác" trên bản tin Tuổi trẻ Ninh Bình và trang thông tin điện tử của Tỉnh đoàn.

Ðảng bộ Công an tỉnh gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và phong trào "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Ðảng bộ Quân sự tỉnh gắn việc thực hiện Chỉ thị với phong trào "Thi đua quyết thắng" và phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân khu 3 làm theo lời Bác dạy".

Ðảng bộ Biên phòng tỉnh gắn việc thực hiện Chỉ thị với cuộc vận động "Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm".

Hội Phụ nữ tỉnh phát động thực hành tiết kiệm qua phong trào "hũ gạo tiết kiệm", tuyến đường phụ nữ tự quản, cánh đồng lúa chất lượng cao...

Ðảng bộ huyện Nho Quan triển khai và thực hiện có hiệu quả việc xây dựng các mô hình: Thôn bản giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo; Cán bộ, công chức mỗi ngày làm một việc tốt; Hòm thư góp ý đối với cơ quan, đơn vị... Ðồng thời Huyện ủy Nho Quan cũng đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về dự Hội nghị điền chủ tại xã Lạng Phong. Huyện ủy Gia Viễn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào xã Liên Sơn về thành tích thanh toán nạn mù chữ, từ đó dấy lên phong trào khuyến học, khuyến tài. Các phong trào mang đậm đạo lý, văn hóa như: Ðền ơn, đáp nghĩa; uống nước, nhớ nguồn; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo; Quỹ Tấm lòng vàng; Quỹ Khuyến học; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nông thôn mới... được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân từ tỉnh, huyện đến cơ sở hưởng ứng sôi nổi và có hiệu quả cao. Việc tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tài sản công, tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, thời gian... đã được thực hiện nghiêm túc tại nhiều cơ quan, đơn vị.

Ðảng bộ Ninh Bình đã quan tâm và chú trọng công tác tuyên truyền bằng các nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, như: Tuyên truyền trực quan, thông qua các bản tin nội bộ, đội ngũ báo cáo viên... Báo Ninh Bình, Ðài Phát thanh-Truyền hìnhNinh Bình và mạng lưới đài truyền thanh các huyện, thành phố, thị xã, xã, phường, thị trấn, duy trì đều đặn các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng phát sóng phản ánh kịp thời tình hình các địa phương, đơn vị, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả tốt, có tác dụng động viên, giáo dục cao. Nội dung tuyên truyền Chỉ thị 03 cũng đã gắn chặt với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Việc sơ kết, biểu dương, khen thưởng cũng được tiến hành kịp thời. Ðã có 65 tập thể, 109 cá nhân trong tỉnh được biểu dương, khen thưởng, qua đó, đã tạo ra sức lan tỏa, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Chỉ thị.

Ðảng bộ Ninh Bình cũng đã thấy rõ những mặt hạn chế, khuyết điểm trong việc triển khai, thực hiện để sửa chữa, khắc phục. Trong thời gian tới, Ðảng bộ Ninh Bình tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Các cấp ủy lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm trong một thời gian nhất định, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Ðảng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời vướng mắc, tạo điều kiện để các địa phương, đơn vị thực hiện tốt hơn nữa; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả; kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực, tạo nên không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

LÊ VĂN THIỀNG
(Hội Nhà báo Việt Nam)

 

Tin liên quan

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Ở Cà Mau, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tuy mỗi nơi có cách làm khác nhau, nhưng những việc làm tốt, những cách làm cụ thể, thiết thực đã cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái hơn trong thi đua, lao động sản xuất, chung tay vì sự phát triển và đi lên của địa phương.
“Điểm tựa” của buôn làng

“Điểm tựa” của buôn làng

Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. Tận tâm, nhiệt huyết với công việc, ông Srôi luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, kiên trì vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giữ gìn văn hóa truyền thống và sự bình yên cho buôn, làng.
Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Trong ba năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới thông qua việc làm cụ thể, gắn với trách nhiệm từng cá nhân, tập thể theo hướng rèn giũa vào nền nếp đã giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong tỉnh chuyển biến tích cực.