Phát huy vai trò người đứng đầu và tổ chức cơ sở đảng

Bài và ảnh: NGUYỄN HỮU TÙNG

Thứ Hai, 18/12/2017 19:01
Đảng bộ tỉnh Cà Mau đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các nhóm giải pháp mà tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nêu gương tốt vai trò người đứng đầu cấp ủy ở địa phương…
Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cà Mau thường xuyên đi cơ sở để chỉ đạo kịp thời việc phòng, chống sạt lở.
Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cà Mau thường xuyên đi cơ sở để chỉ đạo kịp thời việc phòng, chống sạt lở.

Hạt nhân của tổ chức

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, cấp ủy đảng ở tỉnh Cà Mau đã quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai đến các cấp ủy cơ sở và đảng viên. Với tinh thần "phải làm ngay", các đảng viên viết cam kết với chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"... Người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị còn có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Ðể việc thực hiện nghị quyết thực chất, có chiều sâu, cấp ủy nhiều địa phương trong tỉnh thành lập Tổ nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, giúp ban thường vụ huyện ủy, thành ủy giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên, đặc biệt đối tượng đảng viên là cán bộ chủ chốt (trưởng, phó ngành…).

Theo đồng chí Ngô Bá Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ðầm Dơi, cán bộ chủ chốt như "linh hồn" của tập thể đơn vị, cho nên phải gương mẫu về mọi mặt, dám chịu trách nhiệm khi cấp dưới sai phạm. Do chứng thực chữ ký không đúng quy trình, Trần Trường Giang, cán bộ phụ trách tư pháp, hộ tịch xã Quách Phẩm Bắc bị kỷ luật cảnh cáo về Ðảng, điều chuyển công tác khác. Với vai trò là người đứng đầu khối chính quyền, Chủ tịch UBND xã Quách Phẩm Bắc thừa nhận đã thiếu sâu sát đối với cấp dưới, tổ chức xin lỗi công khai người dân, đồng thời tự nhận khuyết điểm và chịu phê bình từ Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tương tự tại huyện Phú Tân, có 2 trường hợp đảng viên ở xã Phú Thuận và Phú Mỹ vi phạm đạo đức, lối sống và quy định những điều đảng viên không được làm đã bị khai trừ Ðảng và cho nghỉ việc. Qua vụ việc nêu trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân phê bình nghiêm khắc người đứng đầu cấp ủy đã thiếu sâu sát để cấp dưới vi phạm.

Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Tân Nguyễn Văn Thắng, nhờ có Tổ nhận diện 27 biểu hiện suy thoái mà các sai phạm của đảng viên cơ sở được phát hiện kịp thời và xử lý triệt để, qua đó cảnh tỉnh đông đảo đảng viên và người đứng đầu tại địa phương trong hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

11 tháng qua, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp ở Cà Mau thi hành kỷ luật 266 đảng viên, tăng 50 đảng viên so cùng kỳ. Trong đó, có 33 trường hợp bị khai trừ Ðảng, cảnh cáo 73 và cách chức 19 trường hợp. Hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện kịp thời và xử lý kiên quyết các vi phạm, tác động và góp phần chuyển biến lớn đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Ðằng cho biết: Từ những sai phạm bị xử lý nghiêm minh, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã tự soi lại mình, nhìn nhận nghiêm vai trò trách nhiệm, từ đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, nêu gương tốt đối với tập thể và cộng đồng dân cư.

Chuyển biến từ cơ sở

Quá trình đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết về nâng cao ý thức học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người cán bộ chủ chốt ở các tổ chức, cơ quan, đơn vị… Nhờ chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các sai phạm cho nên nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý đã nhận rõ khuyết điểm và tự sửa chữa có hiệu quả, tạo được niềm tin, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ðồng chí Ngô Bá Thành chia sẻ: Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu về mọi mặt, tạo sự thống nhất, đoàn kết nội bộ và càng phải xử lý nghiêm minh để làm gương cho cơ quan, đơn vị, có tính giáo dục chung.

Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2016 tại Ðảng bộ huyện Ðầm Dơi cho thấy, có 34 tổ chức cơ sở đảng và 144 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu, không có tổ chức cơ sở đảng và chi bộ yếu kém. Ðể đánh giá đúng, thực chất tổ chức cơ sở đảng, Ban Tổ chức Huyện ủy Ðầm Dơi cùng các đơn vị chức năng tuân thủ các quy trình nhận xét, đánh giá, kiểm tra, đối chiếu việc tự chấm điểm của các tổ chức cơ sở đảng theo hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy trước khi thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định sau cùng. "Việc kiểm tra, đối chiếu là cần thiết nhưng nếu các đảng viên và người đứng đầu tổ chức cơ sở đảng tự giác, phản ánh đúng thực chất và tự chấm số điểm sát thực tế thì việc đánh giá từ cấp trên sẽ thực chất hơn", đồng chí Ngô Bá Thành chia sẻ.

Cùng quan điểm ấy, đồng chí Nguyễn Văn Thắng cho biết, khi cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, không nể nang, không ngại va chạm, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khiếm khuyết…, và kết quả đánh giá được công khai để quần chúng đóng góp thì việc tự chấm điểm của tổ chức cơ sở đảng sẽ "sát sườn".

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh ở tỉnh Cà Mau được đẩy mạnh, ngày càng đi vào nền nếp. Mối quan hệ giữa cấp ủy và các tổ chức trong hệ thống chính trị ngày càng chặt chẽ. Từ thực hiện tốt công tác đánh giá, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã phát huy tốt năng lực lãnh đạo trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội ở địa phương...

Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thời gian qua cơ bản đã đi vào nền nếp, dân chủ, công khai, khách quan, đúng thực chất, giúp các cấp ủy trên địa bàn tỉnh phân tích, đánh giá, tìm ra nhân tố điển hình mới. Nhờ vậy, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng chủ động hơn trong việc đề ra các chủ trương, giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm và củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng nêu kinh nghiệm: Khi vai trò người đứng đầu được phát huy tốt sẽ góp phần quan trọng trong việc đánh giá đúng thực chất tổ chức cơ sở đảng. Bởi vậy, ngoài thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, trong bất cứ hoàn cảnh nào, người đứng đầu phải giữ được vai trò trung tâm, khiêm tốn, cầu thị và chịu khó học hỏi. Bản thân phải trong sáng, công tác cán bộ công tâm, khách quan; thực hiện đúng nguyên tắc, quy định; gần gũi, quan tâm, chia sẻ với đồng chí, đồng nghiệp; là tấm gương sáng để gia đình và người thân noi theo.

Tin liên quan

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Ở Cà Mau, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tuy mỗi nơi có cách làm khác nhau, nhưng những việc làm tốt, những cách làm cụ thể, thiết thực đã cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái hơn trong thi đua, lao động sản xuất, chung tay vì sự phát triển và đi lên của địa phương.
“Điểm tựa” của buôn làng

“Điểm tựa” của buôn làng

Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. Tận tâm, nhiệt huyết với công việc, ông Srôi luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, kiên trì vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giữ gìn văn hóa truyền thống và sự bình yên cho buôn, làng.
Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Trong ba năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới thông qua việc làm cụ thể, gắn với trách nhiệm từng cá nhân, tập thể theo hướng rèn giũa vào nền nếp đã giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong tỉnh chuyển biến tích cực.