Xây dựng đơn vị kiểu mẫu

Bài và ảnh: NAM HÀ

Thứ Hai, 18/09/2017 19:44
Tự hào là địa phương mà 70 năm trước, vào ngày 20/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm và có buổi nói chuyện với các đại biểu nhân dân. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) luôn tập trung chỉnh đốn kỷ cương, kỷ luật, xây dựng con người, chính quyền, đơn vị kiểu mẫu theo lời căn dặn của Bác.
Hướng dẫn, giải quyết thủ tục địa chính cho người dân tại bộ phận "một cửa",  thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn, Thanh Hóa).
Hướng dẫn, giải quyết thủ tục địa chính cho người dân tại bộ phận "một cửa", thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn, Thanh Hóa).

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ðảng bộ huyện Ðông Sơn xác định việc xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu là một trong bốn chương trình trọng tâm. Huyện ủy ban hành Nghị quyết về phát huy những giá trị truyền thống lịch sử-văn hóa, xây dựng con người Ðông Sơn "năng động, sáng tạo, thân thiện"; Chỉ thị về chấn chỉnh kỷ cương, lề lối, tác phong; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức; Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

UBND huyện đã ban hành chương trình xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu. Mục tiêu là xây dựng công dân yêu nước, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kỷ luật, kỷ cương; có lối sống lành mạnh, chuẩn mực, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, năng động, sáng tạo, làm giàu chính đáng; xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng cơ quan, đơn vị, thôn, khối phố, có đời sống văn minh, dân chủ, kinh tế phát triển bền vững, đời sống được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được ổn định.

Huyện ủy yêu cầu mỗi địa phương, ngành, đơn vị đăng ký thực hiện ít nhất một mô hình, một phong trào mới. Việc đăng ký xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình, phong trào điển hình tiên tiến tại các đơn vị đã đem lại những chuyển biến tích cực. Tất cả các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp huyện xây dựng mô hình, việc làm, phong trào đăng ký.

Toàn bộ 83 mô hình, việc làm, phong trào đăng ký đều sát với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Phần lớn các mô hình, việc làm, phong trào được triển khai thực hiện đạt tiến độ đề ra, trong đó một số có hiệu quả rõ nét, có sức lan tỏa như mô hình cải cách hành chính kiểu mẫu ở thị trấn Rừng Thông; cơ quan kiểu mẫu ở xã Ðông Khê, phong trào Hội Cựu chiến binh tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh-trật tự tại xã Ðông Anh và Ðông Thịnh...

Một điểm nhấn khác trong xây dựng chính quyền, cơ quan kiểu mẫu ở Ðông Sơn là cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp. Huyện áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng các văn bản, hồ sơ công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản ở tất cả các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, xã, thị trấn.

Hiện nay, toàn bộ các xã, thị trấn và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND huyện được trang bị đầy đủ máy vi tính kết nối internet, sử dụng thư điện tử trong giao dịch công việc; 100% số xã, thị trấn khai thác sử dụng tốt các phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; 14 trong tổng số 15 xã, thị trấn có phòng riêng cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả...

Việc trung tâm "một cửa liên thông" hiện đại tại UBND huyện được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2017 đã góp phần tạo sự hài lòng cho tổ chức và công dân. Trong 8 tháng đầu năm, bộ phận này tiếp nhận 2.923 hồ sơ, thủ tục hành chính ở các lĩnh vực và đã giải quyết đúng hẹn 2.648 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,86%.

Thị trấn Rừng Thông là đơn vị điển hình kiểu mẫu trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn. Năm 2015, thực hiện mở rộng địa giới hành chính (sáp nhập thêm một xã và hai thôn vào thị trấn cũ), thị trấn Rừng Thông có diện tích tăng gấp bảy lần, số dân tăng gấp hai lần so với trước. Chỉ trong hai năm, thực hiện đồng bộ, quyết liệt việc sắp xếp lại bộ máy, chuẩn hóa cán bộ, chấn chỉnh kỷ cương, cải cách và hiện đại hóa hành chính, thị trấn Rừng Thông trở thành đơn vị kiểu mẫu của huyện.

Bí thư Ðảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND thị trấn Lê Viết Chí cho biết: Thị trấn thực hiện tốt mô hình "một cửa", "một cửa liên thông" và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động của UBND; việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị trấn cho thấy tỷ lệ phiếu hài lòng đạt rất cao. Thị trấn Rừng Thông được UBND huyện đánh giá là mô hình kiểu mẫu trên địa bàn Ðông Sơn và vừa qua thị trấn được huyện tiếp tục chọn làm đơn vị triển khai mô hình tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo kiểu mẫu.

Đến nay, huyện Ðông Sơn có 15 tập thể, 28 cá nhân điển hình tiên tiến trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 10 thôn, một cơ quan, hai đơn vị trường học đạt danh hiệu kiểu mẫu, 29 cá nhân điển hình tiên tiến, kiểu mẫu… Các phong trào thi đua đã góp phần đưa tốc độ phát triển kinh tế của huyện lên mức 18%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 32,4 triệu đồng/năm...

Theo Bí thư Huyện ủy Ðông Sơn Nguyễn Quang Hải, việc xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu là việc làm thiết thực và có ý nghĩa ở Ðông Sơn, thể hiện quyết tâm của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Ðông Sơn, xứng đáng là địa phương được Bác Hồ về thăm.

Tin liên quan

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Ở Cà Mau, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tuy mỗi nơi có cách làm khác nhau, nhưng những việc làm tốt, những cách làm cụ thể, thiết thực đã cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái hơn trong thi đua, lao động sản xuất, chung tay vì sự phát triển và đi lên của địa phương.
“Điểm tựa” của buôn làng

“Điểm tựa” của buôn làng

Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. Tận tâm, nhiệt huyết với công việc, ông Srôi luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, kiên trì vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giữ gìn văn hóa truyền thống và sự bình yên cho buôn, làng.
Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Trong ba năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới thông qua việc làm cụ thể, gắn với trách nhiệm từng cá nhân, tập thể theo hướng rèn giũa vào nền nếp đã giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong tỉnh chuyển biến tích cực.