Ngày bộ đội và nhân dân ta mừng Hồ Chủ tịch và Chính phủ về thủ đô là một ngày rất vĩ đại trong lịch sử ta.

Trời mờ mịt bỗng hóa ra nắng ấm. Hàng nghìn khẩu súng chiến lợi phẩm trong tay bộ đội. Hàng vạn cờ đỏ sao vàng trong tay nhân dân. Hàng đàn chim bồ câu trắng tượng trưng ý chí hòa bình. Hàng trăm khẩu hiệu tỏ rõ ý chí kiên quyết phấn đấu. Hơn 25 vạn đồng bào tay cầm hoa, miệng nhiệt liệt hoan hô Hồ Chủ tịch, Đảng và Chính phủ. Thủ đô đầy một cảnh tượng mùa xuân tươi sáng tưng bừng.

Thật là đủ cả “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Nhân dân ta đã nêu rõ lực lượng to lớn của khối đoàn kết chặt chẽ của mình:

- Đoàn kết giữa dân và quân.

- Đoàn kết giữa Chính phủ và quân, dân.

- Đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân.

- Đoàn kết giữa Nam và Bắc.

- Đoàn kết giữa các dân tộc (Có đại biểu 56 dân tộc từ Nam đến Bắc tham gia).

- Đoàn kết giữa nhân dân ta cùng nhân dân các nước bạn và các nhân dân bạn (Hôm đó có các đồng chí Đại sứ Liên Xô, Trung Quốc, Ba Lan, Tiệp Khắc... các đại biểu Ủy ban quốc tế và phái đoàn Pháp).

Nói tóm lại: một khối đoàn kết khổng lồ của 940 triệu nhân dân ta và nhân dân phe dân chủ hòa bình, cùng hàng trăm triệu nhân dân Pháp và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới. Hôm đó, nhân dân ta càng thấy rõ lực lượng vô cùng to lớn của mình.

Trong lời chúc mừng năm mới, Hồ Chủ tịch đã nêu rõ những nhiệm vụ của nhân dân ta và bộ đội ta. Với quyết tâm thi đua của chúng ta, với lực lượng to lớn của ta và của bạn ta, chúng ta nhất định làm trọn nhiệm vụ vẻ vang là: giành lấy hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước.

C.B.

------

Báo Nhân Dân, số 316, ngày 11-1-1955, tr.2.

Tin liên quan