Bọn Ngô Đình Diệm khoe khoang rằng chính quyền Bảo Đại được chính phủ 35 nước công nhận, mà Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chỉ được 11 nước công nhận. Vậy chúng ta thử so sánh vài điểm sau đây:

A- Số nhân dân của 35 nước kia cộng là 598 triệu 63 vạn 1.525 người.

1. Tòa thành La Mã 525 người
2. Lúcxembua 290.000 -
3. Gioócđani 340.000 -
4. Hônđurát 592.000 -
5. Panama 697.000 -
6. Cốtta Rica 782.000 -
7. Nicaragoa 1.136.000 -
8. Paragoay 1.225.000 -
9. Tân Tây Lan 1.800.000 -
10. Êquatơ 3.400.000 -
11. Haiti 3.500.000 -
12. Bôlivia 3.854.000 -
13. Vênêduêla 4.400.000 -
14. Thụy Sĩ 4.717.000 -
15. Cuba 5.130.000 -
16. Sili 5.522.000 -
17. Hy Lạp 7.400.000 -
18. Úc 7.880.000 -
19. Pêru 7.922.000 -
20. Đài Loan (Quốc dân đảng) 8.000.000 -
21. Bỉ 8.452.000 -
22. Hà Lan 9.636.000 -
23. Côlômbia 10.505.000 -
24. Liên bang Nam Phi 11.258.000 -
25. Canađa 12.582.000 -
26. Nam Triều Tiên 15.000.000 -
27. Ácgiăngtin 16.104.000 -
28. Thái Lan 17.359.000 -
29. Thổ Nhĩ Kỳ 18.100.000 -
30. Tây Ban Nha 26.750.000 -
31. Ý 46.000.000 -
32. Brêdin 47.550.000 -
33. Anh 49.748.000 -
34. Nhật 80.000.000 -
35. Hoa Kỳ (Mỹ) 161.000.000 -

Số nhân dân của 11 nước bạn ta cộng là: 916 triệu 43 vạn 6.000 người.

1. Anbani 1.182.000 người
2. Mông Cổ 2.000.000 -
3. Bảo 7.160.000 -
4. Hung 9.207.000 -
5. Tiệp Khắc 12.463.000 -
6. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 14.291.000 -
7. Rumani 16.000.000 -
8. Cộng hòa Dân chủ Đức 17.300.000 -
9. Ba Lan 24.448.000 -
10. Liên Xô 211.385.000 -
11. Trung Quốc 601.000.000 -

B- Trong 35 nước phe Mỹ, nhiều nước là đế quốc thực dân như Anh, Mỹ, Bỉ, Hà Lan…, có nước bản thân là nửa thuộc địa như Haiti, Hônđurát…, có nước thì bất thành nước như Đài Loan 1 tỉnh của Trung Quốc bị Tưởng Giới Thạch (kỳ thực là bị Mỹ) tạm chiếm.

11 nước bạn ta đều là những nước xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân dân.

C- Giữa 35 nước kia thì mâu thuẫn sâu sắc, như Anh, Mỹ, Ý, Nhật…

11 nước bạn ta thì đoàn kết chặt chẽ như anh em một nhà.

D- 35 nước kia thì rất phân tán, địa thế rời rạc cũng như tinh thần rời rạc, nhân dân phản đối chính phủ.

11 nước bạn ta thì liền thành một khối khổng lồ, địa lý gắn bó vững chắc cũng như tinh thần nhất trí chặt chẽ.

E- 35 nước kia là phe đế quốc gây chiến.

11 nước bạn ta là khối dân chủ hòa bình.

Xin bà con tự kết luận.

C.B.

-----------

Báo Nhân Dân, số 292, ngày 18-12-1954, tr.2.

Tin liên quan