5 cán bộ gương mẫu số 1 trong cuộc cải cách ruộng đất đợt 1 ở Việt Bắc là các đồng chí:

Kim Quế Đinh,
Trần Văn Vựng,
Nguyễn Văn Tưởng,
Nguyễn Văn Sơ,
Phạm Văn Tư.

Ở hội nghị tổng kết, tất cả các cán bộ đã đồng thanh cử 5 đồng chí ấy làm gương mẫu số 1. Các đồng chí ấy thu được thành tích xuất sắc nhất, là vì:

- Đối với bần cố nông, các đồng chíấy đã tht s3 cùng”. Do đó mà biết hết sự đau khổ của họ, hiểu rõ những nguyện vọng của họ, giúp đỡ họ giải quyết các khó khăn, giải thích cho họ hiểu thấu chính sách, đưa họ đến tự giác, tự nguyện, hăng hái đấu tranh.

- Các đồng chí ấy nm vng chính sách của Đảng và Chính phủ. Đi đúng đường li của quần chúng... Kiên quyết dựa vào bần cố nông, đoàn kết trung nông, liên hiệp phú nông, phân hóa giai cấp địa chủ.

- V l li làm vic, các đồng chí ấy chịu khó điều tra, nghiên cứu, đi sâu hiểu kỹ, không hấp tấp, không sốt ruột tham mau. Luôn luôn giữ vững chế độ xin chỉ thị và làm báo cáo.

- Đối với cán bộ và quần chúng, các đồng chí ấy triệt để thc hin dân ch và đoàn kết. Mọi việc cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng, tập trung ý kiến, phân công rõ ràng. Các đồng chí ấy biết làm gương mẫu tht thà t phê bình và hoan nghênh qun chúng phê bình. Vì những ưu điểm đó, cho nên dù hoàn cảnh rất khó khăn, phức tạp, các đồng chí ấy đã làm trọn nhiệm vụ và được bà con nông dân rất yêu mến.

5 đồng chí ấy rất xứng đáng được nhận giải thưởng của Hồ Chủ tịch.

C.B.

---------

- Báo Nhân Dân, số 288, ngày 14-12-1954, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.170-171.

Tin liên quan