Báo Quân đội nhân dân (2-7-1960) đăng tin: Trong phong trào thi đua, đồng chí Huệ đã đạt thành tích lái xe an toàn 66.000 cây số, và giữ gìn xe 20.000 cây số nữa mới phải sửa chữa.

Đó là một thành tích bước đầu đáng khen. Đồng chí Huệ và các đồng chí lái xe khác cần cố gắng hơn nữa để tiến bộ hơn nữa.

Nhân dân nhật báo Bắc Kinh (25-4-1960) đăng tin:

Đồng chí Nguyễn Thiên Tường, 22 tuổi, đoàn viên thanh niên cộng sản, lái xe ở Công ty vận tải tỉnh Hà Nam, đã tạo kỷ lục mới trong việc lái xe. Đến cuối năm ngoái, xe đồng chí Tường mỗi tháng bình quân chạy được 101.102 cây số tấn. Nhưng đồng chí Tường không cho như thế là đã tột mức, mà luôn luôn tìm cách tiến bộ nữa, tiến bộ mãi.

Trong tháng 4 năm nay, xe đồng chí Tường chạy được 170.000 cây số tấn. Đồng thời tiết kiệm được nhiều xăng dầu. Công ty quy định mỗi cây số tốn hơn một hào xăng dầu, mà xe đồng chí Tường chỉ tốn hơn hai xu (nhân dân tệ).

Mỗi chuyến đồng chí Tường móc thêm ba xe hoặc nhiều hơn nữa, có ba phụ lái xe. Bốn người đoàn kết thành một khối.

Vì khéo sắp xếp công việc, liên hệ chặt chẽ và thân mật với anh em nhân viên các trạm xe và công nhân khuân vác hàng hóa, cho nên mỗi ngày ba chuyến xe, đồng chí Tường đã tiết kiệm được nhiều thời giờ: 3 giờ về việc lấy hàng xuống và sắp hàng lên xe, 30 phút về việc lau chùi, giữ gìn xe. Phong trào "học tập Tường, theo kịp Tường, vượt quá Tường" đã có kết quả tốt đẹp bước đầu. Nhiều lái xe đã vượt mức 10 vạn cây số tấn, có người đã đạt 15 vạn cây số tấn một tháng.

Việc gì anh em Trung Quốc làm được, công nhân Việt Nam ta cố gắng thì chắc cũng làm được.

T.L.

-----------

Báo Nhân Dân, số 2300, ngày 6-7-1960, tr.3.

Tin liên quan