Anh em học sinh từ Sài Gòn đến Hà Nội cho biết rằng: Hiện nay, giáo dục kiểu Mỹ ở các trường miền Nam không phải dạy cho thanh niên nên người, mà làm cho thanh niên hư hỏng.

Thì tin tức các báo Mỹ (10-3) lại cho biết thêm rằng: Ủy ban "cứu tế" Mỹ đang gửi sang Sài Gòn hơn 7.000 (bảy nghìn) tấn sách cho giáo sư và học sinh miền Nam.

Nói chung, nội dung sách vở Mỹ là thế nào?

Những sách vở tiến bộ đều bị cấm. Thậm chí những sách vở xưa, như quyển "Nguồn gốc các loài vật" của nhà đại khoa học Đacuyn (người Anh), hoặc tiểu thuyết và thơ của nhà đại văn hào Huygô (người Pháp) cũng đều bị cấm.

Ở Mỹ chỉ được lưu hành những sách vở tuyên truyền chiến tranh, tâng bốc phản động, ca tụng phát xít. Còn về tiểu thuyết, thì các báo tư sản Anh, như báo Reynold News đã viết: "Giết người là một điều tốt đẹp nhất trên thế giới - đó là nội dung căn bản của đại đa số tiểu thuyết Mỹ".

Một bản báo cáo của Hội bảo vệ nhi đồng Anh viết: "Có những quyển tiểu thuyết Mỹ, 36 trang đã thuật chuyện 35 đám giết người...".

Một đại biểu của Hội ấy nói thêm: "Tính tôi rất trấn tĩnh, nhưng sau khi xem xét những quyển sách ấy, tôi đã mất ngủ nhiều đêm!".

Ngoài kinh tế, quân sự, chính trị, đế quốc Mỹ đang âm mưu xâm lược miền Nam bằng văn hóa. 7.000 tấn sách Mỹ sẽ có thể làm hư hỏng cả một thế hệ thanh niên và nhi đồng ta ở miền Nam. Vậy, cha mẹ và thầy giáo miền Nam cần hết sức chú ý, đánh tan âm mưu đầu độc của đế quốc Mỹ, kẻo con em yêu quý sẽ biến thành một đàn cao bồi.

H.B.

------------

- Báo Nhân Dân, số 485, ngày 1-7-1955, tr.2.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.23-24.

Tin liên quan