Bản báo cáo của Ủy ban y tế Mỹ cho biết rằng:

“Ở Mỹ, một nửa số người ốm vào nhà thương là mắc bệnh thần kinh.

6 phần 100 nhân dân Mỹ, tức là độ 9 triệu người, mắc bệnh loạn óc. 10 phần 100 trong số đó, tức là 90 vạn người, phải vào nhà thương điên.

Năm nay, số người mới điên phải vào nhà thương là 25 vạn người.

Mỗi năm, nhân dân Mỹ phải chi tiêu cho những người mắc bệnh điên độ 1 nghìn triệu đôla”.

Vì sao ở Mỹ nhiều người mắc bệnh điên như vậy? Vì người Mỹ sinh hoạt vội vàng hối hả như những cái máy, thần kinh luôn luôn bị căng thẳng. Lại vì đế quốc Mỹ tuyên truyền ầm ĩ chiến tranh nguyên tử, chúng muốn làm cho thiên hạ hoảng sợ, không ngờ người Mỹ lại hoảng sợ trước, đến nỗi phát điên.

Nhưng chính những người Mỹ điên cuồng thật (những người tuyên truyền chiến tranh) thì lại được quyền cao chức trọng, mà không bị nhốt vào nhà thương điên.

C.B.

------

Báo Nhân Dân, số 402, ngày 8-4-1955, tr.2.

Tin liên quan