Trong các đại biểu Quốc hội Trung Quốc, có những vị tuổi cao tóc bạc, như bà cụ Hà Hương Ngưng 77 tuổi, ông cụ Tư đồ Mỹ Đường 88 tuổi, ông cụ Tề Bạch Thạch 93 tuổi. Cụ Bạch Thạch là một người vẽ nổi tiếng. Những bức tranh hoa cỏ và chim cá của cụ vẽ, bán rất đắt tiền; nhưng cụ chỉ vẽ bán để quyên góp vào việc nghĩa.

57 vị là anh hùng nông nghiệp. 98 vị là công nhân anh hùng. 147 vị là phụ nữ. 34 vị là thanh niên nam nữ từ 19 đến 24 tuổi, cũng đều là anh hùng lao động.

Các đại biểu công nông trước đây đều trải qua những cuộc đời gian nan, cực khổ. Một ví dụ:

Đại biểu công nhân Mã Lục Hài thuật lại:

Ông cụ thân sinh của ông là công nhân đào than. Người anh cả của ông bị than đè chết. Người anh hai cũng là công nhân đào than, lúc 16 tuổi vì làm quá sức mà chết. Vì nhà nghèo không nuôi được, bốn người em gái của ông mới đẻ ra đều bị dìm xuống nước chết. Nhiều khi ông phải làm ở dưới hầm than luôn 54 tiếng đồng hồ.

Để ngăn cản công nhân chạy trốn, chủ mỏ bắt họ cạo trọc nửa đầu tóc hoặc cạo hết lông mày...

Từ ngày Trung Quốc được giải phóng, cuộc đời tối tăm, đói khổ đã biến thành cuộc đời sung sướng, vui tươi. Nay ông có nhà cửa hẳn hoi, đủ ăn, đủ mặc. Hai con trai và ba con gái của ông đều được đi học. Ông Mã Lục Hài là một chiến sĩ thi đua hạng nhất, được anh em công nhân và nhân dân địa phương tin cậy, cử ông làm đại biểu Quốc hội, để tham gia vào việc lãnh đạo nhân dân xây dựng một nước Trung Quốc theo chủ nghĩa xã hội, sung sướng và mạnh giàu.

C.B.

----------

- Báo Nhân Dân, số 294, ngày 20-12-1954, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.184-185.

Tin liên quan