Bọn đế quốc Mỹ và bè lũ Ngô Đình Diệm không ngớt lời rêu rao: "Dưới chế độ Dân chủ Cộng hòa, nhân dân ta không được tự do tín ngưỡng". Nhưng sự thật thế nào? Xin lấy một thí dụ trong trăm nghìn thí dụ ở nước ta để đồng bào rõ:

Tháng 10-1949, được đế quốc Mỹ giúp, thực dân Pháp nhảy dù xuống Phát Diệm. Đến tháng 2-1950, chúng kéo đến chiếm đóng thị xã Ninh Bình, biến nhà thờ và chùa Non Nước thành vị trí quân sự. Gác chuông đã thành ụ súng. Thánh đường thành nơi tra tấn cán bộ và nhân dân. Tới thôn nào, xã nào, địch cũng cướp phá của cải, hãm hiếp đàn bà, con trẻ, đánh giết cụ già. Khi rút chạy khỏi thị xã Ninh Bình, địch lại lấy hết những đồ thờ quý giá và phá phách nhà thờ.

Sau khi giải phóng Ninh Bình, Phát Diệm, Chính phủ ta tổ chức giúp đỡ đồng bào sửa chữa lại nhà thờ, nhà chùa. Nhân dân rất vui sướng. Ngày 23-6, trong cuộc mít tinh của nhân dân thị xã Ninh Bình, Linh mục Hoàng Quang Tự trông nom hạt Vô Hốt đã nói: "Được Chính phủ hết lòng giúp đỡ, toàn thể đồng bào Công giáo trong địa phận vô cùng biết ơn Hồ Chủ tịch và Chính phủ. Chúng tôi thấy chỉ có dưới chế độ Dân chủ Cộng hòa, các tôn giáo mới được tự do thờ cúng". Linh mục Lưu Đức Huyền, Chánh xứ Xuân Hồi, bị địch cưỡng ép di cư vào Nam mới về miền Bắc, cũng nói: "Hồ Chủ tịch và Chính phủ rất tôn trọng tự do tín ngưỡng. Chỉ có đế quốc Mỹ và Ngô Đình Diệm mới phá đạo và làm cho nhân dân khổ cực".

Chắc rằng đồng bào ta đều nhận rõ ai phá đạo?

H.B.

------------

- Báo Nhân Dân, số 490, ngày 6-7-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.26-27.

Tin liên quan