Trung Quốc sở dĩ tiến bộ nhảy vọt là vì nhân dân Trung Quốc tiến bộ nhảy vọt. Họ tiến bộ nhảy vọt là vì họ giàu tinh thần làm chủ xí nghiệp, làm chủ nước nhà và làm những người chủ xứng đáng, họ dám nghĩ, dám làm. Dám nghĩ cho nên tư tưởng thông suốt và sáng kiến dồi dào. Dám làm cho nên vượt được mọi khó khăn và làm việc gì cũng nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Vài thí dụ:

- Công nghiệp gang thép ở Hán Khẩu ngày càng phát triển nhanh chóng.

Trước kia xây một ống khói cao 700 thước cần phải 180 ngày

năm 1957 rút xuống 90 ngày

năm 1958 rút xuống 25 ngày

năm 1959 rút xuống 11 ngày rưỡi

Trên đây là thí dụ tiến bộ tập thể. Sau đây là một thí dụ tiến bộ cá nhân: đồng chí Ngụy Cao Hậu là một công nhân trẻ tuổi ở nhà máy Trùng Khánh. Trong quý đầu năm nay, Hậu đã có 368 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong hơn 2 tháng, anh đã hoàn thành lượng công tác của 17 năm và 9 tháng, tiết kiệm cho nhà máy 18.000 đồng, 74 tấn gang thép. Hậu đã lợi dụng mấy ngày nghỉ Tết cùng một tổ "công nhân xung phong" giúp cho Bộ Mậu dịch chế tạo một máy thái thịt và một máy tự động làm bánh bích quy. Hậu ốm phải ở nhà thương, trong 20 ngày anh đã giúp nhà thương cải tiến 12 thứ dụng cụ.

Đồng chí Hậu hứa rằng từ nay cho đến hết năm sẽ cố gắng cải tiến thêm 1.600 công cụ, nhằm hoàn thành lượng công tác của 35 năm.

VÀ CHỊ EM NÔNG DÂN TRUNG QUỐC

Huyện Huệ An (tỉnh Phúc Kiến) ruộng đất cao, thường bị hạn. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng bộ huyện, hơn 13.000 chị em phụ nữ đã xung phong đi xây dựng một kho chứa nước. Họ tổ chức thành một sư đoàn nữ dân quân, chia ra nhiều đơn vị đoàn và đội. Họ tổ chức lớp học ban đêm, đội văn công, đội chơi bóng... Trong giờ nghỉ trưa thì họ tập quân sự.

Tháng 2-1959, chị em dân quân trải qua một cuộc thử thách rất gay go. Mười mấy ngày liền mưa to không ngớt, nước lên rất nhanh, sắp phá vỡ con đê mới đắp đã cao 20 thước. Không quản mưa to, gió rét, sấm sét bùn lầy, chị em đã ra sức thi đua giữ đê suốt 3 ngày 3 đêm, họ chạy thi với nước lụt, nước lên một tấc thì đê lên một thước.

Sau 1 năm và 8 tháng chiến đấu gian khổ, sư đoàn nữ dân quân đã hoàn toàn thắng lợi, "kho nước phụ nữ Huệ An" đã khánh thành (tháng 2-1960). So với kho nước "13 lăng", thì đê của kho nước này cao hơn 30 thước và lượng chứa nước nhiều hơn 40 triệu thước khối. Nó tưới cho 75% diện tích ruộng đất của huyện Huệ An. Trong công tác, chị em đã thi đua cải tiến công cụ để tăng năng suất, hơn 3.000 người đã được bầu là chiến sĩ thi đua.

Đây là những gương mẫu cho anh em công nhân và chị em phụ nữ Việt Nam ta.

T.L.

----------------------

Báo Nhân Dân, số 2239, ngày 6-5-1960, tr.2.

Tin liên quan