Dạo này, Thủ đô Hà Nội có nhiều cuộc trưng bày. Bà con đi xem rất đông, rất hứng thú.

Đi xem cũng có bổ ích như đi học. Một thí dụ:

Anh Hàn là một thanh niên nông dân Mường (Hòa Bình). Đến xem phòng trưng bày những thứ quà các nước bạn đã biếu Hồ Chủ tịch và đoàn đại biểu ta, anh Hàn đặc biệt chú ý đến bốn bắp ngô của Liên Xô. Đếm kỹ từng dòng, từng hạt, rồi anh kết luận:

"Dòng ngắn nhất của bắp nhỏ nhất có 49 hạt. Dòng dài nhất của bắp to nhất có 69 hạt... Chắc rằng những bắp ngô này là món quà đầu tiên để nông dân ta làm giống. Sau này chúng ta cũng có những bắp ngô to như vậy, để ghi sâu tình nghĩa thắm thiết giữa nhân dân ta và nhân dân Liên Xô...". Như vậy là anh Hàn:

- Đã xem cuộc trưng bày một cách thiết thực, có bổ ích.

- Xem bắp ngô của nước bạn, liên hệ ngay với việc tăng gia sản xuất của mình.

- Thấy bắp ngô Liên Xô, liên hệ ngay đến tình hữu nghị quốc tế giữa nhân dân ta với nhân dân các nước bạn.

Sẵn đây, xin nói cho anh Hàn và bà con nông dân ta biết rằng: Ở Liên Xô, bình thường mỗi mẫu tây trồng ngô thu hoạch được độ 41 tạ; nơi tốt nhất, mỗi mẫu được 67 tạ rưỡi. Được như thế, vì chọn giống cẩn thận, trồng trọt hợp lý, phân bón đầy đủ. Nếu bà con nông dân ta cố gắng, thì chắc cũng sẽ được kết quả xấp xỉ như thế. Đồng thời, xin đề nghị Bộ Canh nông ta đưa bốn bắp ngô Liên Xô gây giống tử tế, rồi phân phát cho nông dân ta trồng thử. Nếu kết quả khá, thì chúng ta sẽ xin thêm ngô giống. Anh em Liên Xô chắc sẽ sẵn sàng gửi cho chúng ta.

C.B.

------------

- Báo Nhân Dân, số 565, ngày 19-9-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.139-140.

Tin liên quan