Bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao và bức thư của Đại tướng Tổng tư lệnh đã phơi ra ánh sáng âm mưu của đế quốc Mỹ phá hoại hòa bình ở Việt Nam. Đế quốc Mỹ tìm hết cách che đậy tội ác của chúng. Đài “Tiếng nói Hoa Kỳ” ngày 11 tháng 12 phân bua rằng: “Mỹ không có ý định đưa thêm nhân viên quân sự vào Việt Nam, số hiện có cũng đủ dùng để huấn luyện quân đội Bảo Đại”, “ở Việt Nam đã có sẵn vũ khí đủ trang bị cho 90% quân đội Bảo Đại...”. Hãng Thông tấn I.N.S của đế quốc Mỹ thì lại nhận là Mỹ có chủ trương đưa nhân viên quân sự mới vào Việt Nam. Sự mâu thuẫn trong luận điệu của đế quốc Mỹ chứng tỏ chúng biện bạch rất lúng túng.

Đế quốc Mỹ lý cùn đâm ra nói bướng, chúng dám nói rằng những hành động của chúng phá hoại Hiệp định Giơnevơ uy hiếp các quyền dân tộc của nhân dân Việt Nam là “dựa trên cơ sở vững chắc”(!) và “hợp pháp”(!).

Thật là những lời nói chướng tai ngang như cành bứa. Can thiệp vào nội trị của nước người ta cách xa nước mình hàng vạn cây số, vi phạm Hiệp định Giơnevơ mà dám mở mồm là “dựa trên cơ sở vững chắc”, là “hợp pháp”.

Những hành động của đế quốc Mỹ từ khi Hội nghị Giơnevơ kết thúc đến nay là hoàn toàn phm pháp vì nó đều nhằm phá hoại Hiệp định Giơnevơ mà đế quốc Mỹ đã cam kết tôn trọng.

Ký Hiệp ước Mani, đặt miền Nam Việt Nam và Cao Miên, Lào vào khu vực “bảo hộ” của Khối liên minh quân sự xâm lược Đông Nam Á, đế quốc Mỹ đã vi phạm điều 5 của bản tuyên bố chung 9 nước.

Tăng cường viện trợ quân sự cho Ngô Đình Diệm, đế quốc Mỹ đã vi phạm điều 4 trong bản tuyên bố chung 9 nước và các điều 16, 17, 18, 19 của hiệp định đình chiến ở Việt Nam.

Cầm đầu bọn Ngô Đình Diệm và những phần tử thực dân Pháp phá hoại hiệp định đình chiến, bắt ép và dụ dỗ những người Công giáo Việt Nam ở miền Bắc di cư vào Nam, trả thù những người kháng chiến và xâm phạm những quyền tự do dân chủ ở miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ đã vi phạm điều 14c trong hiệp định đình chiến ở Việt Nam và điều 9 trong bản tuyên ngôn chung.

Trong một cuộc hội nghị báo chí họp tuần vừa qua, Đalét một lần nữa lại thú nhận rằng: “Mỹ muốn tăng cường hiệu lực và lực lượng chiến đấu của quân đội Bảo Đại và cải tiến chất lượng trang bị của quân đội này”. Tin ngày 8 tháng 12 của Hãng Thông tấn Pháp A.F.P cho biết rằng Côlin, Êly và Ngô Đình Diệm đang thảo luận về kế hoạch Mỹ nắm quân đội Bảo Đại.

Tất cả những việc kể trên đều lên án nghiêm khắc đế quốc Mỹ. Chúng nói quanh, nói liều để tránh búa rìu của dư luận nhân dân thế giới, chúng và tay sai của chúng già mồm vu cáo ta “tăng cường gấp đôi quân số, chuyên chở thêm vũ khí” để hòng đánh lạc dư luận và che đậy những hành động vi phạm hiệp định đình chiến của chúng.

Nhưng càng nói bướng càng già mồm vu cáo, đế quốc Mỹ càng để lộ mặt xâm lược và phạm pháp của chúng, càng bị nhân dân ta và nhân dân thế giới kịch liệt phản đối.

T.L.

---------

- Báo Nhân Dân, số 288, ngày 14-12-1954, tr.4.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.168-169.

Tin liên quan