Đắp đê, giữ đê là để chống giặc lụt; để bảo vệ mùa màng cho đồng bào. Đó là một công việc cực kỳ quan trọng cho lợi ích của nhân dân. Cho nên năm nào Chính phủ cũng chú ý khuyến khích, và nhân dân cũng ra sức thi đua đắp đê cho vững, giữ đê cho tốt.

Có phong trào thi đua thì ắt nảy nở ra những chiến sĩ, anh hùng.

Theo báo cáo bước đầu, thì đồng chí Phan Văn Nghi là chiến sĩ số 1.

Đồng chí Nghi, 21 tuổi, quê ở xã Sơn Hà, tỉnh Hà Tĩnh, là một đoàn viên Đoàn thanh niên lao động. Khi xung phong đi đắp đê, đồng chí Nghi luôn luôn lo nghĩ làm thế nào cho xứng đáng là một đoàn viên Đoàn thanh niên lao động. Sau đây là những cố gắng và những thành tích của đồng chí Nghi:

Gánh đất - Lúc đầu chỉ gánh được 40 ki-lô, đồng chí ấy cố gánh thêm mỗi ngày vài ba ki-lô, 3 tuần sau, gánh nổi 90 ki-lô. Cuối cùng gánh được 103 ki-lô.

Đồng chí Nghi lại khéo động viên anh em. Kết quả cả đội đều tăng năng suất: Mức định là 7 tấc khối, mà người trong đội đều làm được 1 thước và 3 tấc khối.

Đào đất - Đồng chí Nghi ra sức học hỏi kinh nghiệm các đội bạn. Kết quả là một mình đồng chí đào đủ cho 13 người gánh, tức là tăng năng suất gấp 3 lần.

Biết cách tổ chức - Đạt được kết quả ấy là do đồng chí Nghi khéo tổ chức công việc: Mỗi ngày, đồng chí dậy thật sớm, gánh nước sẵn cho anh em rửa mặt; sắp xếp các dụng cụ hẳn hoi, sửa chữa những cái hư hỏng. Anh em đến công trường, liền bắt tay vào việc, không lãng phí thời giờ.

Đoàn kết nội bộ - Để giữ gìn sức khỏe của anh em, đồng chí vận động làm nhà xí, hố tiểu; luôn luôn xung phong quét dọn sạch sẽ. Đồng chí tổ chức ban vệ sinh, khuyên răn anh em chớ vội tắm lúc đang đổ mồ hôi. Nhờ vậy, đội viên không bị ốm đau.

Đồng chí đi sát với anh em, giúp đỡ anh em giải quyết mọi thắc mắc, thành thử ai cũng yên tâm công tác.

Đồng chí còn xung phong tham gia bình dân học vụ, lôi cuốn được cả đội, người thì dạy, người thì học; làm kiểu mẫu cho các đội bạn.

Giúp đỡ đồng bào - Lúc rảnh việc, đồng chí Nghi cùng đồng đội thường giúp đỡ những nhà neo người, cày ruộng, cuốc vườn, trồng khoai, trồng mía. Vì vậy, được đồng bào yêu mến.

Đồng chí Nghi thật xứng đáng là một chiến sĩ đắp đê, và thanh niên gương mẫu.

Các cơ quan phụ trách công việc đắp đê nên phổ biến rộng rãi những kinh nghiệm của đồng chí Nghi cho những nơi khác làm theo.

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 830, ngày 12-6-1956, tr.2.

Tin liên quan