17 phóng viên của Hãng thông tấn U.P. của Mỹ đã điều tra tình hình thế giới. Hôm 23-5-54, hãng ấy đã kết luận tóm tắt như sau:

Mỹ - Hội nghị Béclin và Hội nghị Giơnevơ đã làm giảm bớt lòng tín nhiệm của người ta đối với Mỹ.

Liên Xô - Chính sách mậu dịch của Liên Xô đã làm tăng mối hữu nghị giữa các nước. Mà mậu dịch là một mục đích quan trọng của nước Anh. Các nước Bắc Âu cũng mở rộng buôn bán với Liên Xô, Thổ Nhĩ Kỳ cũng vậy. Quan hệ giữa các nước Ảrập và Liên Xô cũng ngày thêm mật thiết.

Anh - Đối với Mỹ rất lạt lẽo. Họ tin rằng nên ra sức thỏa hiệp với Liên Xô.

Pháp - Vừa nghi ngờ, vừa e sợ Mỹ. Các nước Cận Đông cũng vậy.

Ý - Đảng Cộng sản Ý tuyên truyền hòa bình. Họ nói với những người công giáo: “Chúng ta hãy cùng nhau chống bom khinh khí”. Họ đã thu được thành công khá.

Tây Đức - Thường nghi ngờ phương pháp của Mỹ.

Ấn Độ - Rất bất bình với Mỹ. Ở đây, uy tín của Mỹ ngày càng sút kém, uy tín của Liên Xô ngày càng tăng thêm.

Đại Hồi - Vì Mỹ giúp, mà người Đại Hồi vui lòng. Nhưng phải chống Mỹ (ở miền Đông Đại Hồi) đã thắng lợi lớn trong cuộc tổng tuyển cử.

Diến Điện - Đã cự tuyệt sự giúp đỡ của Mỹ.

Xiêm - Gần 1 năm nay, uy tín của Mỹ đã được tăng thêm.

Nam Dương - Ngày càng xa Mỹ và thân Liên Xô.

Philíppin - Tốt với Mỹ.

Nhật Bản - Giữ thái độ nhân nhượng Liên Xô.

Xem kết luận trên đây của hãng thông tấn Mỹ, thì thấy rằng chính sách “bạo lực” của Mỹ đã gặp nhiều thất bại, mà lực lượng hòa bình thế giới do Liên Xô lãnh đạo ngày càng mạnh thêm.

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 219, từ ngày 28 đến ngày 31-8-1954, tr.2.

Tin liên quan