Quyền Anh (boxe) là một môn thể thao tốt, khiến cho người ta thêm khỏe sức. Nhưng khi bị bọn tư bản nhất là tư bản Mỹ lợi dụng để bóc lột, thì nó trở nên một thứ chọi gà rất dã man. Bên nào thắng, thì tên “bầu” được rất nhiều tiền, người lực sĩ được một phần nhỏ. Bên nào thua, thì tên bầu vẫn được tiền, còn người lực sĩ thì sứt cằm, sưng mặt, có khi bị đấm chết.

Trung tuần tháng 12-1954, tại Mỹ, ở thành phố Bốttơn, lực sĩ Xanđơ, 25 tuổi bị đấm chết. Cách một hôm sau, ở thành phố Poóclen, lực sĩ Oedơ, 26 tuổi cũng bị đấm chết.

Thế là trong 24 tiếng đồng hồ, 2 chàng thanh niên mạnh khỏe đã hy sinh cho tư bản Mỹ. Một lần nữa, việc này lại tỏ rõ cái bộ mặt “văn minh” của tư bản Mỹ. Còn 2 lực sĩ kia thì:

Chịu đấm chết mà không được ăn xôi,

Để bọn bầu tư bản nó ngồi nó ăn!

 C.B.

------

Báo Nhân Dân, số 319, ngày 14-1-1955, tr.2.

Tin liên quan