Sâu bọ là một loài vật tham ô. Nó là bạn đồng minh của đế quốc và địa chủ phong kiến, vì nó âm mưu ăn hại của dân và phá hoại mùa màng, gây ra đói kém.

Ta có quyết tâm, thì nhất định tiêu diệt được chúng nó. Vài kinh nghiệm:

Hưng Yên, bộ đội địa phương đã cùng đồng bào bắt sâu, bảo vệ được mùa màng.

Thái Bình, học sinh và nhi đồng 2 xã trong 1 tuần lễ (ngoài giờ học) đã bắt được 1 triệu rưỡi con sâu ngô.

Phú Th, nông hội các xã Ngô Quyền và Liên Hiệp đề ra khẩu hiệu “Bắt sâu ngô”. Toàn thể đồng bào, gái, trai, già, trẻ đều tham gia, và đã tiêu diệt hết sâu ngô trong xã.

Nam Đnh, chi bộ xã L. động viên các em nhi đồng trong 15 đêm đã bắt được 933 kilô sâu, cứu được 686 mẫu ngô.

Thế là:

Tiêu dit loài sâu b tham ô,

Bo v mùa màng, lúa vi ngô.

Đng tâm hip lc thì thng li.

Vic chi cũng ra, khó chi mô!

C.B.

-----------

Báo Nhân Dân, số 117, từ ngày 11 đến ngày 15-6-1953, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,t.8, tr.146.

Tin liên quan