Trong lúc cả nước vui mừng kỷ niệm 10 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chúng ta nên tóm tắt ôn lại những cố gắng to lớn và những thành tích vẻ vang của nhân dân ta trong 10 năm qua:

- 1945: Cách mạng Tháng Tám thành công. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập; lần đầu tiên trong lịch sử, dân ta làm chủ nước ta.

- 1946: Phản bội những điều ước chúng đã ký kết với ta, thực dân Pháp gây ra chiến tranh xâm lược. Toàn dân ta đoàn kết nổi dậy bảo vệ Tổ quốc - Kháng chiến bắt đầu. Cậy có binh nhiều tướng thạo, thực dân Pháp khoe miệng rằng trong 3 tháng chúng sẽ đánh quỵ ta. Nhưng…

- 1947: Vào thu đông, Pháp thua to, ta thắng to ở Việt Bắc.

- 1948: Thu đông, ta thắng trong chiến dịch Đông Bắc.

- 1949: Ta thắng trong chiến dịch sông Thao (giải phóng Phố Ràng) và Chiến dịch đường số 4. Cuối năm ấy, cách mạng Trung Quốc thành công.

- 1950: Đầu năm, ta giải phóng Phố Lu. Cuối năm, ta giải phóng các tỉnh biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, phá tan vòng vây của địch. Chiến tranh ở Triều Tiên bùng nổ, đế quốc Mỹ can thiệp vào Đông Dương.

- 1951: Những trận Trung du (Vĩnh Phúc), đường số 18, Ninh Bình…, ta đều thắng địch.

- 1952: Địch thua to, ta thắng to trong các chiến dịch hòa Bình và Tây Bắc.

- 1953: Địch thua ở Tây Nam Ninh Bình. Ta thắng ở Tây Nguyên và giải phóng Lai Châu.

- 1954: Ta thắng to ở An Khê (Trung Bộ), hoàn toàn tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ. Do những thắng lợi về quân sự, ta thắng lợi về ngoại giao ở Hội nghị Giơnevơ: các nước công nhận chủ quyền, độc lập, thống nhất và lãnh thổ toàn vẹn của nước ta và của hai nước Miên, Lào.

- 1955: Miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Ta có nền tảng vững chắc để đấu tranh đặng củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước.

Lúc bắt đầu kháng chiến, ta hầu như chỉ có hai bàn tay trắng, nhờ nhân dân ta đoàn kết và quyết tâm mà chúng ta đã thắng. Hiện nay, trong cuộc đấu tranh chính trị, sức ta mạnh hơn trước nhiều, anh em ta đông hơn nhiều, chúng ta đoàn kết và quyết tâm, chúng ta nhất định sẽ thắng.

Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giầu mạnh muôn năm!

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm!

C.B.

-----------

Báo Nhân Dân, số 548, ngày 2-9-1955, tr.2.

Tin liên quan