Được tin mấy tỉnh đồng bằng ta bị bão, Chính phủ Liên Xô và các nước bạn khác liền gửi lời thăm hỏi và hội "Chữ thập đỏ" các nước bạn đã gửi Chính phủ ta một số tiền và gạo để giúp vào việc cứu tế nạn bão. Một lần nữa, các nước bạn ta lại tỏ tinh thần quốc tế cao cả đối với nhân dân ta. Nhân dân ta rất cảm ơn Chính phủ và nhân dân các nước bạn.

Chúng ta nên biết rằng: Năm nay mưa gió thất thường, nhiều nơi trên thế giới liên tiếp bị bão lụt lần này rồi lần khác. Thí dụ:

Grênađa (Trung Mỹ) đã bị 10 lần. Lần cuối cùng, dòng sông thay đổi, nước từ màu xanh biến thành màu nâu. Là trận bão lụt to nhất trong 100 năm nay.

Nigata và Kuusu (Nhật) bị bão lớn. Trong lúc bão, Nigata cháy mất 1.100 ngôi nhà, lửa theo luồng gió cháy vùn vụt suốt 8 tiếng đồng hồ. Kuusu thì hơn 56.000 ngôi nhà bị đổ nát. Về người và của thiệt hại rất nhiều.

Pengiáp và vùng Đêli (Ấn Độ) lại lụt to. Ngoài sự thiệt hại khác, lại có nạn rắn. Các thứ rắn tìm nơi cao ráo bò đến, làm cho nhân dân hoảng sợ.

Trung tuần tháng 10, nước Đại Hồi[1] bị bão lụt. Hơn 1.200 người bị thiệt mạng, 1 vạn trâu bò bị trôi, 1 triệu nhà cửa đổ nát, 50% mùa màng bị hư hỏng.

Tuy đồng bằng ta cũng bị bão, nhưng khi trông thấy nhân dân các nước láng giềng bị tai nạn, thì chúng ta không khỏi chạnh lòng xót thương. Đồng thời, chúng ta chớ nên chủ quan, tưởng mùa lụt đã qua hẳn rồi. Nên nhớ rằng có những năm đến cuối tháng 10, các tỉnh Thanh, Nghệ, Tĩnh vẫn bị lụt. Những nơi có đê, đồng bào phải tiếp tục chú ý việc giữ đê, phòng lụt. Biết lo xa, thì khỏi bối rối gần.

C.B.

------------

- Báo Nhân Dân, số 597, ngày 21-10-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.167-168.


[1]. Tức Pakixtan (BT).

Tin liên quan