Người phương Tây thường nói: “Chuyện gì lạ nhất đều từ Mỹ đến”. Chuyện sau này chứng tỏ câu nói ấy rất đúng:

Các báo Mỹ (19-5) đăng tin: Thượng nghị viện Mỹ đã thông qua một đề nghị sửa đổi hiến pháp. Đề nghị ấy là: “Nếu chẳng may đại đa số trong 435 đại biểu Quốc hội Mỹ bị bom nguyên tử giết chết, thì các chủ tịch các châu được quyền cử đại biểu khác để thay thế cho những đại biểu quốc hội đã bị bom”. Đề nghị ấy được 76 nghị viên tán thành, có 3 nghị viên phản đối.

Một nghị viên phản đối, nói rằng: “Đề nghị ấy sẽ làm cho nhân dân Mỹ hoảng sợ”.

Một nghị viên khác phản đối, nói rằng: “Không nên cho người Nga một tài liệu tốt để tuyên truyền rằng Mỹ sợ Nga”.

Xin hỏi bà con: “Chuyện ấy có thật lạ không?”.

C.B.

------

Báo Nhân Dân, số 471, ngày 17-6-1955, tr.2.

Tin liên quan