Là những người lặn nước giỏi như con nhái, thường thuộc về hải quân các nước.

Hạ tuần tháng 4 đến nay, một người nhái nổi tiếng nhất ở Anh (quan tư Cơ-ráp) đã chìm đi, làm cho báo chí các nước xôn xao, và Chính phủ Anh lúng túng.

Ngày 18-4-1956, những chiếc tàu đưa các vị lãnh tụ Liên Xô sang thăm nước Anh, cập bến. Một hôm sau, thì các thủy thủ Liên Xô thấy một người nhái nổi lên gần tàu mình; chỉ nháy mắt lại chìm xuống nước.

Thuyền trưởng Liên Xô hỏi viên đô đốc Anh về việc này. Đô đốc Anh chối.

Nhưng vài hôm sau, các báo Anh đăng tin ấy. Và Bộ Hải quân Anh báo cho vợ Cơ-ráp rằng y đã “mất tích”. Báo Anh và báo các nước lại đăng tin: Trước kia, chính Cơ-ráp đã từng khoe rằng y đã lặn dò đáy những chiếc tàu Liên Xô đến thăm nước Anh năm ngoái.

Trả lời cho Chính phủ Liên Xô, Bộ Ngoại giao Anh nói: “… Sự xuất hiện người nhái Cơ-ráp gần các tàu Liên Xô là một việc không được ai cho phép cả, và Chính phủ Anh tiếc rằng việc ấy đã xảy ra…”.

Ở Quốc hội Anh, phe phản đối đưa việc này ra chất vấn Chính phủ. Họ nói rằng do thám những người khách đến thăm nước mình, như thế là không lịch sự.

Thủ tướng Anh trả lời: “Tôi không thể trả lời, vì nếu trả lời thì sẽ lộ những điều cần phải giữ bí mật… Việc này chẳng những quan hệ với lợi ích của nước nhà, mà còn rất quan hệ đến lợi ích quốc tế… Tùy ý Quốc hội và nhân dân kết luận với những lời tôi đã nói, và với những lời tôi đã từ chối không nói…”.

Thế là Thủ tướng Anh đã trả lời một cách dứt khoát để không trả lời gì cả. Vậy có thơ rằng:

Một con người nhái nổi chìm,
Làm rầy thiên hạ phải tìm lý do.

C.B.

* TIN THÊM: Liên Xô mới chế một thứ máy chạy bằng điện, tên là B.E.S.M. Máy này có thể dịch các thứ chữ, và một giây đồng hồ, có thể làm 8.000 bài tính rất khó.

---------

Báo Nhân Dân, số 824, ngày 6-6-1956, tr.2.

Tin liên quan