Chợ thuộc địaBáo vẽ Pháp là hai tờ báo tư sản Pháp thường tưng bốc Diệm. Nhưng vì Diệm quá hư, các báo ấy nay cũng đổi giọng. Vừa rồi:

Chợ thuộc địa viết:

- Mở đầu năm 1956, tình hình miền Nam rất bấp bênh. Việc tuyển cử “quốc hội” riêng rẽ đã phải hoãn lại mấy lần và đang gặp nhiều khó khăn. Diệm đã thất bại trong việc tập hợp các phái chính trị ở miền Nam. Và giải tán “Ủy ban cách mạng”, điều đó đã làm cho Diệm hết trông mong vào sự ủng hộ của phái Cao Đài. Hòa Hảo vẫn đứng vững và đang đánh nhau dữ dội với quân đội Diệm.

Các tỉnh giàu có ở phía Tây không yên ổn; Diệm sẽ khó mà thu được thóc gạo để làm vốn chính trị của y.

Để che giấu những khó khăn quân sự và chính trị, Diệm thổi phồng việc tuyên truyền, kìm hãm mọi ý kiến chính trị của nhân dân, kiểm duyệt gắt gao các báo chí. Nhiều tờ báo Việt Nam đã bị đóng cửa…

Báo vẽ Pháp viết:

- Diệm là một quan lại cũ của triều đình phong kiến Huế, tự xưng là “dân chủ”, đang đặt ách thống trị độc tài ở miền Nam. Hắn đàn áp một cách dã man, nhưng chế độ của hắn yếu đuối. Là con một gia đình phong kiến, hồi thuộc Pháp hắn đã làm Thượng thư bộ lại, và từ đó, đã có đầu óc độc tài. Về sau, hắn ra nước ngoài, được Mỹ nuôi nấng. Năm 1954, Mỹ bảo Pháp đưa hắn về nắm quyền ở miền Nam.

Như một người vua phong kiến, Diệm ngự trong cung điện ở Sài Gòn, chung quanh rất nhiều quân đội canh gác.

Chế độ độc tài của hắn đè nặng trên nhân dân lao động.

Để giữ ách thống trị của hắn, Diệm mua chuộc một số tướng tá trong quân đội và trong các giáo phái. Rồi dùng quân đội đánh các giáo phái, và gây chia rẽ giữa các giáo phái với nhau.

Giống như một con trăn, Diệm tìm cách nuốt dần từng miếng cái mồi của nó.

Sau lưng Diệm có một quan năm Mỹ ra lệnh cho hắn, và không bao giờ rời hắn.

Quân đội Diệm đã thất bại trong cuộc đánh nhau với Ba Cụt. Hắn chia rẽ, khủng bố, tàn sát nhiều, nhưng không thống trị nổi. Chính quyền Diệm đang lung lay.

Ngoài mặt thì Diệm có vẻ khắc khổ, thanh liêm. Nhưng hắn ăn rất nhiều và rất thô tục. Ngay trong các bữa tiệc chính thức, người ta cũng thấy hắn cắm đầu vào bát, ăn lấy ăn để, đến nỗi mải ăn không ngửng đầu lên…

Báo ấy kết luận với câu hỏi: “Với chính sách khủng bố nhân dân và làm kiệt quệ đất nước như thế. Diệm sẽ đứng được bao lâu nữa?”. Câu trả lời là:

Con trăn tên Diệm họ Ngô,
Càng hung ác lắm xuống mồ càng mau!

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 705, ngày 6-2-1956, tr.2.

Tin liên quan