Ở xã Nghi Thuận
Tại tỉnh Nghệ An,
Cụ Hồ Văn Quân
Thọ trăm hai tuổi,
Vẫn còn mạnh giỏi,
Đan, lát liền tay.
Con cái 9 người.
Nay còn một gái
Năm mươi tám tuổi.
Cháu chắt một đàn.
Cụ là công giáo nông dân.
Bao nhiêu tuổi thọ, cơ hàn bấy nhiêu.
Phát động quần chúng,
Nông dân tố khổ.
Tham gia tiểu tổ
Cụ tố rất hăng.
Công tác đấu tranh
Cả nhà tích cực,
Dân làng mến phục,
Nông hội hoan nghênh.
Từ nay, đường cái thênh thênh,
Nông dân lao động vươn mình đứng lên.
Khu ủy báo cáo
Chính phủ trung ương
Hồ Chủ tịch thương
Viết thư thăm cụ
Và tặng áo lụa
Với chiếc huy chương.
Tuổi già đến lúc vinh quang,
Người cày có ruộng - Thiên đàng là đây.

C.B.

----------

Báo Nhân Dân, số 151, từ ngày 1 đến ngày 5-12-1953, tr.2.

Tin liên quan