Vét là một trong những tên quân phiệt Mỹ nổi tiếng là tài giỏi nhất và hiếu chiến nhất. Trước đây bốn năm chẵn (6-1964), Giônxơn phái hắn sang chỉ huy quân đội xâm lược Mỹ ở miền Nam nước ta, thay thế cho tên tướng Hắcín[2]. Quen thói ba hoa, Vét đã hứa với Giôn nhất định sẽ chinh phục được miền Nam. Giôn thì hứa với Vét cần bao nhiêu vũ khí, kể cả napan và hơi độc, cần bao nhiêu đôla và cần bao nhiêu quân lính hắn sẽ có bấy nhiêu. Ngày Vét mới đến, ở miền Nam chỉ có 25.000 binh sĩ Mỹ. Trong bốn năm qua, số lính Mỹ cứ tăng mãi, tăng mãi, tăng đến 530.000. Cộng với quân đội ngụy và quân đội các nước chư hầu Mỹ, thì Vét có dưới quyền chỉ huy của hắn 1.200.000 lính. Nhưng Vét chẳng những không chinh phục được miền Nam như hắn đã luôn mồm ba hoa. Trái lại, hắn đã thua luôn và thua to.

Chỉ tính trong bốn tháng, từ Tết Mậu Thân đến cuối tháng 5 năm 1968, đồng bào và Quân giải phóng miền Nam đã:

- Tiêu diệt và bắt sống 295.000 tên địch (104.000 tên Mỹ và chư hầu);

- Làm tan rã hàng chục vạn quân ngụy;

- Tiêu diệt và tiêu hao nặng 4 trung đoàn xe bọc thép, 1 chiến đoàn nhảy dù, 103 tiểu đoàn, 463 đại đội, 15 chi đoàn cơ giới;

- Diệt 3.850 máy bay, 7.500 xe quân sự (4.000 xe tăng và xe bọc thép), 470 tàu và xuồng chiến; đánh sập 490 cầu cống;

- San bằng, bức hàng, bức rút hơn 1.100 đồn bốt;

- Phá hủy hàng nghìn đồn trại, kho bom đạn, xăng dầu và phương tiện chiến tranh của địch.

(Thông cáo đặc biệt số 7 của Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam).

Quân và dân ta ở miền Bắc thì đến nay đã bắn tan xác gần 3.000 máy bay Mỹ.

Vì vậy Vét đã bị nắm cổ điệu về nước mẹ.

Bốn cột trụ chiến tranh xâm lược thì Hắcín, Taylo, Namara đều vì thất bại mà đã sập đổ. Nay đến lượt Vét cũng bị sập đổ nốt. Như thế là Mỹ đã thất bại rõ ràng.

Hãng AFP (11-6-1968) cho biết: Huênh hoang như Vét mà khi lên đường rời Nam Việt Nam “nói chung là với tinh thần hoang mang bối rối”. Sài Gòn thì run sợ, run sợ trước mỗi khi đêm tới, coi như những cơn ác mộng.

Suốt bốn năm Vét ở miền Nam, đối với đồng bào ta, hắn đã phạm những tội ác trời không dung, đất không tha; đối với nhân dân Mỹ, hắn cũng làm cho họ chết người hại của rất nhiều.

Lần này Vét trở về Hoa Kỳ chắc hắn sẽ được những gia đình của 23.926 thanh niên Mỹ chết ở mặt trận và 146.363 thanh niên Mỹ bị thương[3] hoan nghênh hắn bằng những tiếng chửi rủa lút mày lút mặt.

Giặc Mỹ cướp nước và bọn Việt gian bán nước đã đến bước đường cùng.

- Quân và dân ta càng ngày càng thắng lợi. Chúng ta phải nhớ rằng càng gần thắng lợi càng nhiều gian nan.

Chúng ta phải cố gắng hơn nữa thì:

Tiến lên!

Toàn thắng ắt về ta!

CHIẾN SĨ

------------------

[1]. Tướng Oétmolen (BT).

[2]. Tướng Hakin (BT).

[3]. Đây là những con số báo cáo từ ngày 1-1-1961 đến 30-5-1968, đã bị Bộ Quốc phòng Mỹ cắt xén. Thật ra thì số lính Mỹ chết và bị thương nhiều hơn (TG).

- Báo Nhân Dân, số 5175, ngày 13-6-1968, tr.4.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,t.15, tr.461-463.

Tin liên quan