Trong các cuộc phát động quần chúng, người ta thấy rằng địa chủ cái cũng hung ác, gian xảo, ngoan cố, không kém địa chủ đực. Một ví dụ:

Mụ địa chủ Ban ở xã H.S. mưu gả con gái của nó cho anh cố nông tên là Duy, vì anh Duy biết tận gốc rễ nó, nếu anh Duy đấu, thì nó không sao chối cãi được.

Anh Duy lập trường vững chắc, không bị mắc lừa. Mụ Ban bèn dùng kế “phản gián”. Nó xui tay sai chui vào đoàn thể nông dân, mỗi khi khai hội về thì báo tin cho nó. Rồi nó tung tin ấy ra, hòng làm cho bà con nông dân nghi ngờ anh Duy, để nó lại lôi kéo anh Duy.

Mụ Ban xui con gái nó giả mắng chửi lại nó, hòng làm cho nông dân lầm tưởng con gái nó là tiến bộ, để con này có thể chui vào các tổ chức trong xã.

Mụ Ban cho tên Huyền trâu và ruộng, và xui Huyền đấu nó thật hăng, nhưng đấu sai. Mục đích của mụ Ban là để:
1) làm cho cuộc đấu kéo dai; 2) làm cho đấu sai phương hướng; 3) làm cho nông dân thấy Huyền đấu hăng thì tin cậy Huyền, rồi Huyền có thể chui vào các đoàn thể trong xã…

Mụ địa chủ Ban thật là “Tào Tháo”. Nhưng “vỏ quýt dày, có móng tay nhọn”. Nông dân đã tỉnh táo và đánh tan mọi mưu mô của nó.

Chị em phụ nữ nông dân thì không những đấu hăng, mà còn hăng hái và có nhiều sáng kiến rất hay đối với mọi công việc, như tăng gia sản xuất, đóng thuế nông nghiệp, dân công, phòng gian, v.v..

Kết luận: Bà con nông dân phải rất đoàn kết và tỉnh táo, đề phòng bọn địa chủ phản động mua chuộc, chia rẽ và phá hoại.

Các đội công tác và cán bộ địa phương cần phải chú trọng phát động và cất nhắc chị em phụ nữ nông dân.

C.B.

-----------

Báo Nhân Dân, số 167, từ ngày 21 đến ngày 25-2-1954, tr.2.


Tin liên quan