Ngoài tội ác khủng bố, hãm hiếp, bóc lột, giặc Pháp và bù nhìn đang cố hủ hóa nhân dân ta trong vùng tạm bị chiếm. Đến nỗi các báo chí Việt gian cũng phải than vãn. Sau đây là vài đoạn trích trong 4 số báo Việt gian “Liên hiệp”:

- “Không lúc nào bằng lúc này, đâu đâu cũng chỉ thấy ăn uống, chơi bời, trai gái, bợm đĩ... Nam nữ thanh niên lao đầu đi tìm tình dục... Phim ảnh Âu Mỹ được đặc biệt chú ý, vì phim nào cũng có cặp trai gái đờ mắt ra hôn nhau”.

- Về văn nghệ thì “Số tác phẩm có tư tưởng đã hiếm, số sách bôi nhọ văn nghệ lại nhiều. Phần nhiều là tiểu thuyết “ái tình”, vẽ vời những sự đụng chạm xác thịt nhau, trong rạp chiếu bóng, của những cặp trai gái hư hỏng...

- “Ở phố phường, dạo này xảy ra nhiều việc thật bậy bạ. Những chuyện “chim” nhau, không còn lễ giáo gì nữa, xảy ra rất nhiều.

- Về chính trị, thì bọn quan lại Việt gian “lợi dụng chức vụ để ăn tiền dân”, “thổ phỉ ái tình” của dân bằng nhiều phương pháp, nhất là vu cho kẻ này, người nọ là “Việt Minh”...”.

Rõ ràng giặc Pháp và bù nhìn đang biến vùng tạm bị chiếm thành những địa ngục. Cho nên chúng ta càng phải ra sức kháng chiến, tiêu diệt bọn quỷ sứ thực dân và lũ Việt gian phản nước, để giải phóng đồng bào những vùng ấy.

C.B.

----------

Báo Nhân Dân, số 74, ngày 18-9-1952, tr.2.

Tin liên quan