Xúc tiến kế hoạch xâm lược Đông Nam Á, đế quốc Mỹ và phe lũ đang bắt quốc hội các nước đã tham gia “Khối phòng thủ Đông Nam Á” thông qua Hiệp ước Mani ký ngày 8 tháng 9 vừa qua. Để được thông qua trót lọt, bọn đế quốc và tay sai vẫn lấp liếm là Hiệp ước Mani chỉ có tính chất “phòng thủ” (!). Chúng đưa ra nhiều lý do vô căn cứ để che đậy hành động xâm lược của chúng. Thí dụ như ngày 8-11, tại Hạ nghị viện Anh, Êđen nói rằng: “Vì Hiệp định Giơnevơ không được thi hành nghiêm chỉnh nên phải lập ra “Khối phòng thủ Đông Nam Á””(!).

Những luận điểm nói dối quanh ấy không thể lừa nổi nhân dân các nước tham gia khối xâm lược Đông Nam Á, càng không thể lừa nổi nhân dân Đông Nam Á, cái khối gọi là “phòng thủ Đông Nam Á” do đế quốc Mỹ và tay sai lập ra gồm hầu hết là các nước châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, không có những nước chính ở châu Á tham gia. Cầm đầu khối đó là những kẻ đã thống trị nhân dân châu Á từ mấy thế kỷ nay vẫn còn nuôi cuồng vọng duy trì mãi mãi chế độ thực dân lỗi thời.

Lập ra khối xâm lược Đông Nam Á, đặt Miên, Lào và miền Nam Việt Nam vào khu vực “bảo hộ” của khối này, chính Mỹ, Anh, Pháp đã vi phạm nghiêm trọng những hiệp định Giơnevơ, làm căng thẳng lại tình hình châu Á được dịu đi sau khi Hội nghị Giơnevơ thành công. Chính đế quốc Mỹ và phe lũ đang ra sức phá hoại Hiệp định Giơnevơ. Đế quốc Mỹ lại vừa phái tên Côlin đến miền Nam Việt Nam cầm đầu bọn Ngô Đình Diệm cản trở việc thi hành hiệp định đình chiến, chuẩn bị biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự xâm lược của Mỹ. Trái lại, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thi hành nghiêm chỉnh các điều đã ký kết ở Giơnevơ. Ngày 29 tháng 10, tại Sài Gòn, ông Nêru, Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ, là nước đang đảm nhận chức vụ chủ tịch trong Ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát đình chiến ở Đông Dương, thừa nhận rằng: “Tôi tin chắc chắn rằng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thi hành đúng những hiệp định ký kết ở Giơnevơ”. Lời tuyên bố đó là một sự cải chính hùng hồn đối với những luận điệu xuyên tạc, vu khống của bọn đế quốc.

Khối xâm lược Đông Nam Á nhằm phá hoại những thắng lợi của nhân dân Đông Dương, nhân dân châu Á và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới đã thu được tại Hội nghị Giơnevơ. Thành lập khối xâm lược Đông Nam Á, đế quốc Mỹ còn có mục đích khác là gạt thực dân Anh, Pháp ra ngoài, độc chiếm quyền bá chủ Đông Nam Á. Những hoạt động ráo riết của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, ở Miên, v.v., là những bằng chứng rất cụ thể.

Bọn đế quốc xâm lược càng nói dối quanh thì chân tướng của chúng càng lộ rõ.

T.L.

-----------

Báo Nhân Dân, số 262, ngày 13-11-1954, tr.4.

Tin liên quan