Theo tin hãng U.P. thì ngày 1-7-1955, trong dịp sang Hoa Thịnh Đốn, Thủ tướng Diến Điện đến tìm gặp Thứ trưởng Bộ Canh nông Mỹ Băngxơn. Việc đến gặp này tất nhiên là có báo trước.

Thế mà Thủ tướng U Nu khi đến nơi đã phải ngồi chờ ở phòng khách hồi lâu không được hắn tiếp, sau Thủ tướng U Nu phải ra về.

Sau đó hắn lại làm ra vẻ xin lỗi và nói lúc đó hắn bận tiếp hai vợ chồng nhân viên ngoại giao Anh!

Rõ ràng là bọn cầm quyền Mỹ đã coi Thủ tướng U Nu không bằng một nhân viên thường của Bộ Ngoại giao Anh.

H.B.

------------
Báo Nhân Dân, số 489, ngày 5-7-1955, tr.2.

Tin liên quan