Vừa rồi, Phó Tổng thống Níchxơn bị nhân dân các nước Nam Mỹ "hoan nghênh" vô cùng nhiệt liệt, đã phải vội vã cút về nước mẹ đôla.

Vừa rồi, ở thủ đô các nước Libăng, Angiêri,... đã có những cuộc biểu tình kịch liệt chống Mỹ.

Vừa rồi, vệ tinh thứ ba của Liên Xô to bằng 100 vệ tinh Mỹ, đã làm cho Mỹ rất bực mình. Ông Bơrao, người chế tạo vệ tinh Mỹ, đã phải thật thà nhận rằng: Mỹ không bao giờ phóng được vệ tinh to như vệ tinh Liên Xô. Sau những xúi quẩy đó, Mỹ lại liên tiếp bị nhiều xúi quẩy khác:

- 15 tháng 5: công nhân ở Canavơran (trung tâm thử vệ tinh và tên lửa Mỹ) đã tổng bãi công.

- 22 tháng 5: bảy cái tên lửa của Mỹ bất thình lình nổ cháy, làm nhiều người chết và bị thương, nhiều nhà bị đổ nát, hơi độc đã lan đến những vùng xa hàng cây số.

- 20 tháng 5: Hàng vạn người ở Thủ đô nước Anh đã biểu tình chống máy bay Mỹ mang bom khinh khí bay trên không phận nước Anh. Anh và Mỹ là "đồng văn, đồng chủng". Trong cuộc biểu tình có đủ các thành phần xã hội, các xu hướng chính trị và tôn giáo. Hai điểm ấy càng làm nổi bật tính chất phong trào chống Mỹ của nhân dân Anh.

- 21 tháng 5: Trong cuộc tổng tuyển cử ở Nhật Bản, chương trình tranh cử của tất cả các đảng phái đều nêu vấn đề: chống Mỹ đặt căn cứ bom nguyên tử, khinh khí ở nước Nhật Bản.

- 21 tháng 5: Về mặt chính trị, có lẽ vố này đau nhất cho Mỹ:

Hôm đó đại biểu Thượng nghị viện Philíppin là ông Réctô đã kịch liệt tố cáo âm mưu Mỹ đặt căn cứ tên lửa ở Philíppin. Ông nói: "Mỹ đã làm kế hoạch rất chu đáo để bảo vệ quyền lợi của Mỹ, nhưng nó sẽ đưa Philíppin đến chỗ bị tiêu diệt hoàn toàn... Đại sứ Mỹ ở Philíppin đã sắp đặt âm mưu ấy một cách rất xảo quyệt. Y đã mua chuộc tổng thống Philíppin ký một hiệp định chuẩn bị cho việc đó".

Ông Réctô nói tiếp: "Các tướng lĩnh Mỹ tìm mọi cách để lừa gạt dư luận Philíppin rằng: tên lửa sẽ bảo vệ nước Philíppin. Nói như vậy là nói phét. Sự thật thì những căn cứ ấy sẽ biến Philíppin thành bia đỡ đạn cho Mỹ...".

Ông Réctô lại dẫn lời các báo chí Mỹ để chứng thật rằng: So với Liên Xô thì Mỹ đã lạc hậu nhiều về các thứ vũ khí mới.

Ông Réctô đã đưa một đề nghị chống lại việc chứa những vũ khí nguyên tử và khinh khí ở nước Philíppin. Đề nghị ấy đã được toàn thể đại biểu của Thượng nghị viện thông qua.

Đó là một vố rất đau cho Mỹ vì xưa nay Mỹ vẫn tuyên bố Philíppin là bạn đồng minh trung thành nhất của Mỹ ở châu Á.

T.L.
---------------------------------
Báo Nhân Dân, số 1535, ngày 26-5-1958, tr.3.

Tin liên quan