Liên Xô vừa tuyên bố thử lại bom hạt nhân. Các nước phương Tây la lối ầm ĩ.

Có bà con hỏi: Vì sao Liên Xô lại thử bom?

Thưa rằng: Ai cũng biết trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô đã toàn thắng, nhưng cũng đã chịu đựng hy sinh nhiều hơn ai hết. Do đó, hơn ai hết, Liên Xô chán ghét chiến tranh và yêu chuộng hòa bình. Vả lại Liên Xô (và tất cả các nước xã hội chủ nghĩa khác) cần hòa bình để xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Vì vậy, Liên Xô đã không ngừng kêu gọi cùng các nước phương Tây ký hiệp ước giải trừ quân bị, cấm bom nguyên tử và khinh khí, chung sống hòa bình.

Để làm gương cho các nước ấy, mấy năm qua Liên Xô đã tự động giảm hàng triệu binh sĩ, giảm ngân sách quốc phòng, và ngừng thử các loại bom.

Trong lúc đó, các nước đế quốc, nhất là đế quốc Mỹ đã làm thế nào?

Để lừa bịp thiên hạ, Mỹ - Anh cũng khai hội với Liên Xô về vấn đề cấm thử bom nguyên tử và khinh khí. Nhưng khai hội đã hơn 330 lần, Mỹ - Anh vẫn nói quanh co, không chịu bàn vào thực tế.

Mỗi năm chúng lại tăng thêm ngân sách chiến tranh. Thí dụ ngân sách chiến tranh của Mỹ đã tăng như sau:

Năm 1950 là hơn 14 tỉ đôla,

Năm 1955 là hơn 40 tỉ đô la,

Năm 1960 là hơn 46 tỉ đôla,

Năm 1961 là hơn 56,5 tỉ đôla 1.

Đế quốc Mỹ đã tuyên bố lại thử bom khinh khí (trước khi Liên Xô tuyên bố).

Đế quốc Mỹ còn khoe khoang đang chế tạo một thứ bom "trung tử", bom này sẽ giết người hàng loạt, nhưng không động đến của cải vật chất, để cho đế quốc Mỹ dùng sau chiến tranh!

Đế quốc Mỹ và Anh tuy cũng phải buộc lòng ngừng thử vũ khí hạt nhân trong thời gian qua, nhưng số bom chúng đã thử nhiều hơn số bom Liên Xô đã thử. Tuy chúng ngừng thử, nhưng chúng lại giúp cho bạn đồng minh của chúng là Pháp thử!

Hiện nay, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu định ký hiệp ước hòa bình với nước Đức, thì Mỹ và phe Mỹ phản đối và hăm dọa sẽ gây cuộc chiến tranh thế giới thứ ba!

Địch có vỏ quýt dày, ta phải có móng tay nhọn. Đứng trước thái độ điên cuồng của Mỹ và phe Mỹ, Liên Xô có nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng để đập tan âm mưu tội ác của chúng, để ngăn ngừa chiến tranh, để giữ gìn an ninh của Liên Xô và của đại gia đình xã hội chủ nghĩa, đồng thời để bảo vệ cho nhân dân các nước khác khỏi bị bọn đế quốc đưa đến chỗ chết oan.

Rất có thể Mỹ và phe Mỹ hò hét thế thôi, vì chúng cũng biết lực lượng hòa bình đã mạnh hơn lực lượng chiến tranh, và nếu có chiến tranh thế giới thứ ba thì chủ nghĩa đế quốc sẽ bị tiêu diệt. Tuy vậy, chúng ta phải luôn luôn nâng cao cảnh giác.

Sẵn đây, xin nói cho bà con biết: Theo... khoa học thì sức mạnh của bom Liên Xô to gấp 5.000 lần bom Mỹ thả ở Hirôsima và gấp 100 lần bom mới của Mỹ. Một người khoa học Mỹ là ông H. Rôbe (Chủ tịch Viện nghiên cứu Mỹ - Nga) nói: "Chính sách Mỹ là chính sách điên cuồng, nó sẽ làm cho Nữu Ước, San Phơranxiscô... tiêu tan như Hirôsima... (Hirôsima là một thành phố lớn của Nhật Bản, bị bom nguyên tử Mỹ san phẳng hồi tháng 8-1945).

T.L.

---------------------------------

[1] Con số ngân sách 1961, đăng trong tờ Thời mới (Liên Xô) ngày 16-8-1961.

Báo Nhân Dân, số 2722, ngày 4-9-1961, tr.2.

Tin liên quan