Khi trước làm quan với thực dân Pháp, ngày nay làm tôi cho đế quốc Mỹ, Ngô Đình Diệm bao giờ cũng làm những việc hại nước hại dân. Tham vọng của nó là độc tài, chuyên chế. Nhưng để hòng lừa bịp nhân dân, mồm nó luôn luôn nói những danh từ tốt đẹp như “độc lập, tự do, thống nhất, dân chủ”. Hôm vừa rồi, trả lời một nhà báo Mỹ, Diệm nói:

“Tổng tuyển cử là biện pháp hòa bình để thống nhất nước nhà. Nhưng chỉ có thể tổng tuyển cử khi có tự do dân chủ thực sự. Trong tình hình hiện tại, tổng tuyển cử chỉ để cho Việt cộng lợi dụng để gây ảnh hưởng ở miền Nam”.

Diệm không dám trắng trợn từ chối tổng tuyển cử, vì tổng tuyển cử là mong muốn của toàn dân từ Bắc đến Nam.

Diệm cũng không dám nói thế nào là “tự do dân chủ thực sự” vì những việc nó làm đều trái ngược với dân chủ, tự do.

Diệm đã khua mồm nói rằng 99% nhân dân miền Nam ủng hộ nó (như trong trò hề “trưng cầu dân ý” vừa rồi), thì vì sao nó còn sợ ai gây ảnh hưởng?

Hôm 27-9, Diệm tuyên bố: “Nếu chúng tôi ra Bắc, thì ít nhất cũng có một nửa nhân dân miền Bắc sẵn sàng hoan nghênh chúng tôi”.

Nếu 99% nhân dân miền Nam và 50% nhân dân miền Bắc ủng hộ Diệm (như nó đã nói), thì vì sao nó không dám tán thành tổng tuyển cử?

“Vàng thật, đâu sợ lửa thôi”

Quen mồm láo toét, Diệm ơi ngậm mồm!

C.B.

------------

Báo Nhân Dân, số 609, ngày 2-11-1955, tr.2.

Tin liên quan