Trong những năm kháng chiến cũng như trong những ngày Hội nghị Giơnevơ, nhân dân Pháp đã ra sức ủng hộ ta. Điều đó ai cũng biết. Song có những điều nhỏ, ít người biết, nhưng rất thắm thiết, cảm động, như việc sau đây:

Trên chuyến tàu từ Nam Bộ ra Sầm Sơn (5-10), anh em thủy thủ Pháp đối với bộ đội ta rất tốt. Họ đã cử đại biểu tặng quà cho bộ đội ta. Giữ kỷ luật, các chiến sĩ ta không dám nhận. Anh em Pháp nài mãi, các chiến sĩ ta phải nhận 2 gói thuốc lá và nói: “Chúng tôi sẽ chuyển quà quý này lên Bác Hồ chúng tôi”.

Nghe nói vậy, các anh em thủy thủ Pháp vừa mừng vừa cảm động đến chảy nước mắt, và ân cần dặn chiến sĩ ta: “Nhờ các bạn chuyển lời chúng tôi kính chúc Hồ Chủ tịch mạnh khỏe và sống lâu muôn tuổi”.

Việc này tuy nhỏ, nhưng nó đã tỏ rõ tinh thần quốc tế của giai cấp cần lao, nó đã tỏ rõ tình thân ái giữa nhân dân Pháp, với nhân dân ta và lãnh tụ ta.

C.B.

-------------

Báo Nhân Dân, số 263, ngày 14-11-1954, tr.2.

Tin liên quan