Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một bộ phận khăng khít trong đại gia đình dân chủ và xã hội chủ nghĩa.

Cũng như Việt Nam ta, anh em Triều Tiên đã kinh qua cuộc kháng chiến cực kỳ anh dũng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình.

Từ tháng 6-1950, quân đội đế quốc Mỹ, bù nhìn Lý Thừa Vãn và 15 nước phe Mỹ (trong đó có cả Pháp) đã tiến công nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Riêng Mỹ đã động viên gần 2 triệu binh sĩ, 1 phần 5 toàn bộ không quân và một bộ phận lớn hải quân (với 15 chiếc hàng không mẫu hạm). Ngoài ra, còn 45 vạn ngụy quân của Lý Thừa Vãn và mấy vạn quân của 15 nước chư hầu Mỹ. Thật là một lũ cướp khổng lồ. Nhưng chúng đã bị Quân đội nhân dân Triều Tiên và Quân tình nguyện Trung Quốc đánh cho tan tác. Mỹ đã thiệt hại 40 vạn binh sĩ, 250 chiếc tàu chiến, 1 vạn 2.000 chiếc máy bay và hao tốn 20 nghìn triệu đôla.

Đến tháng 7-1953, Mỹ và bè lũ đã phải ký đình chiến.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động và Chính phủ và sự ủng hộ của Quân tình nguyện Trung Quốc, nhân dân Triều Tiên đã đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu anh dũng, đã giữ được quyền tự do độc lập của mình. Nhân dân Triều Tiên đã thắng lợi.

Với sự giúp đỡ vô tư của Liên Xô, Trung Quốc và các nước bạn khác, anh em Triều Tiên đang ra sức thi đua để khôi phục lại kinh tế và văn hóa của mình và đã thu được thành tích tốt đẹp.

Hoàn cảnh của Triều Tiên nhiều chỗ giống hoàn cảnh của nước ta. Thắng lợi của Triều Tiên cũng như thắng lợi của nước ta. Cho nên tình nghĩa giữa nhân dân Triều Tiên và nhân dân ta càng thắm thiết.

Ngày nay, nhân dân và Chính phủ Triều Tiên anh em phái một đoàn đại biểu và một đoàn văn công sang thăm nước ta gồm có các đồng chí:

Bạch Nam Vân - Bộ trưởng Bộ Giáo dục,

Hứa Thành Trạch - Thứ trưởng Bộ Giao thông,

Trương Hà Nhật - Trung tướng,

Trượng Bình Sơn - Chủ bút báo Lao động Tân Văn và nhiều đoàn viên khác.

Các đồng chí ấy mang đến cho nhân dân ta lòng thân ái nhiệt liệt của nhân dân Triều Tiên. Nhân dân ta hoan nghênh đoàn đại biểu nước bạn với mối tình hữu nghị vô cùng mật thiết.

Nhiệt liệt hoan nghênh đoàn đại biểu Triều Tiên!

Tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt - Triều muôn năm!

Hòa bình thế giới muôn năm!

C.B.

----------

- Báo Nhân Dân, số 523, ngày 8-8-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.73-74.

Tin liên quan