Mỹ khoe Mỹ là một nước tự do và dân chủ nhất thế giới. Nhưng 16 triệu người Mỹ da đen lại không được hưởng quyền tự do dân chủ ấy.

Trong bản báo cáo đầu năm, Tổng thống Ai-xen-hao cũng nhận rằng: “Nhiều nơi, công dân Mỹ da đen bị mất quyền tuyển cử và bị áp bức về mặt kinh tế”.

Và về mặt văn hóa cũng vậy. Thí dụ:

- Hôm 5-1, có 72 học sinh Mỹ da đen trường Thánh Xa-vi-ê đi xe hơi chở khách, không may họ ngồi nhầm vào chỗ để riêng cho người Mỹ da trắng. Thế là họ liền bị cảnh sát tống giam!

- Hôm 6-1, có ba học sinh Mỹ da đen thi đỗ, nhưng không được vào trường Đại học Cô-lôm-bi-a. Họ đến hỏi, thì viên hiệu trưởng nhún vai và nói: “Tôi không được phép nhận các anh”.

Sẵn đây, nói thêm vài đặc điểm về văn hóa Mỹ: Trong 400 cuộn phim Mỹ, đã có:

310 vụ giết người, 450 vụ ngoại tình.

104 vụ đánh nhau bằng dao và súng, 150 vụ trộm cướp.

74 vụ tống tiền, 542 vụ lường gạt.

54 vụ hiếp dâm, 34 vụ đốt nhà.

Văn hóa ấy có kết quả rõ rệt: Báo cáo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết rằng trong năm 1955, ở Mỹ đã xảy ra 355 vạn vụ phạm tội nặng, trong đó những tội hiếp dâm, trộm cướp và đánh cắp xe hơi là nhiều nhất.

Thế là: danh Mỹ, mà thực thì không Mỹ chút nào.

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 708, ngày 9-2-1956, tr.2.

Tin liên quan