Trong hội nghị Quốc hội Pháp cũng như trong hội nghị Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp ở Béclin vừa rồi, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp là Bị-đổ tuyên bố rằng: Chính phủ Pháp vẫn tìm cách chấm dứt chiến tranh ở Việt - Miên - Lào.

Hắn đã nói dối, để lừa bịp nhân dân Pháp và nhân dân thế giới. Chứng cớ rõ ràng là: Trong lúc hắn nói như vậy, thì Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Tổng tham mưu Pháp, v.v., vội vã sang Việt Nam để hội nghị với đại biểu đế quốc Mỹ và lũ bù nhìn Bảo Đại, bàn cách tiếp tục và mở rộng chiến tranh ở Việt - Miên - Lào.

Đồng thời, đế quốc Mỹ gửi thêm vũ khí và phái thêm máy bay và phi công giúp giặc Pháp giết hại nhân dân Việt - Miên - Lào.

hội nghị Béclin, do đại biểu Liên Xô đấu tranh, mà đại biểu Mỹ, Anh, Pháp phải miễn cưỡng tán thành khai hội nghị 5 nước (Liên Xô, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Mỹ, Anh, Pháp) ở nước Thụy Sĩ vào cuối tháng 4, để tìm cách giải quyết các vấn đề ở Đông Nam Á, gồm cả vấn đề Triều Tiên và Đông Dương. Hội nghị ấy sẽ kết quả thế nào?

Về phía địch - Kinh nghiệm ở Triều Tiên đã cho ta thấy rằng chúng sẽ tìm cách dây dưa, thậm chí phá hoại. Như báo “Chiến đấu” của tư sản Pháp đã đoán trước: Chính phủ Pháp làm bộ muốn hòa bình, để che giấu ý định tiếp tục chiến tranh.

Về phía ta - Ta không chủ quan. Ta ra sức đẩy mạnh kháng chiến và tiến hành chính sách ruộng đất, thì dù địch có mưu mô gì, ta cũng giữ chủ động. Mà giữ chủ động tức là nắm phần thắng lợi.

C.B.

------------

Báo Nhân Dân, số 170, từ ngày 6 đến ngày 10-3-1954, tr.2.

Tin liên quan