Trong thời kỳ kháng chiến, huyện L. có nhiều bà mẹ chiến sĩ rất yêu quý bộ đội. Từ ngày hòa bình trở lại, các mẹ hăng hái đón về xã nhiều anh em phục viên. Nhưng công việc không được như ý muốn của các mẹ. Gặp khó khăn, một số anh em phục viên cũng sinh ra thắc mắc. Các mẹ đi tìm đảng ủy và chính quyền huyện để nhờ giúp giải quyết.

Sau khi thiết thực nghiên cứu vấn đề, các đồng chí lãnh đạo nhận thấy rằng đó là khuyết điểm của mình không xem trọng vấn đề mà chỉ khoán trắng cho cán bộ và các mẹ. Các đồng chí ấy công khai tự phê bình và quy định một chương trình công tác như sau:

Từ huyện uỷ cho đến tất cả các cán bộ huyện và xã đều phải quan tâm đến việc giúp đỡ anh em phục viên.

Mỗi khi kiểm tra công tác trong huyện và xã đều phải kiểm tra công tác phục viên.

Nêu khẩu hiệu: “Sốt sắng hoan nghênh, đoàn kết chặt chẽ, sắp xếp hợp lý” các anh em phục viên.

Trước khi anh em về xã, huyện phải giúp các thôn xóm đặt kế hoạch đầy đủ - như sắm sửa nhà ở, đồ dùng, việc làm,… Khi anh em về đến xã, thì tổ chức hoan nghênh thân mật, có người giúp đỡ, làm cho anh em cảm thấy ấm cúng như trở về trong gia đình mình.

Đối với số đông anh em, thì giúp đỡ việc tăng gia sản xuất. Sắp xếp công tác cho những anh em có nghề nghiệp khác vào các cơ quan hoặc vào các ngành.

Đối với những anh em chưa có vợ, thì giúp đỡ xây dựng gia đình.

Đồng thời, huyện mở những lớp học để giáo dục cho anh em tiến bộ thêm. Chọn những đồng chí phục viên có trình độ chính trị khá và có uy tín cùng với cán bộ huyện phụ trách những lớp ấy.

Chương trình ấy được thực hiện. Được giúp đỡ về vật chất và giáo dục về chính trị, anh em phục viên không những yên tâm công tác và học tập, mà có nhiều đồng chí đã trở nên chiến sĩ kiểu mẫu và được cất nhắc làm cán bộ phụ trách địa phương.

Đó là một thành tích đáng kể. Huyện L. làm được thì các huyện khác cũng làm được. Mong rằng các huyện khác cố gắng làm cho được như huyện L.

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 949, ngày 10-10-1956, tr.2.

Tin liên quan